Ny kommunelov med klarere språk

(11.3.2016) Forslag til ny kommunelov ble overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. mars. Lovteksten er grundig gjennomgått, også språklig.

Forslagene som kommunelovutvalget kommer med, bygger på den gjeldende kommuneloven, men de er tilpasset dagens samfunn. Et viktig mål har vært at kommuneloven skal være enkel å forstå, og kommunelovutvalget har derfor lagt vekt på at språket i loven skal være klart og brukervennlig. Underveis i arbeidet med teksten har lovutvalget fått bistand fra Språkrådet.

– Det er behov for en ny, moderne og forenklet kommunelov. Et klart og tydelig språk vil gjøre det enklere å forstå loven for både folkevalgte, ansatte og innbyggere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Les departementets pressemelding om ny kommunelov
Les utvalgets innstilling, NOU 2016: 4
Les kommunelovutvalgets mandat

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter