Klarspråkskurs for kommunene

(22.6.2016) Vil du lære mer om hva klarspråk er, og hvordan din (fylkes-)kommune kan jobbe med klarspråk? Meld deg på kurs i klarspråk høsten 2016. 

Høsten 2016 arrangerer KS klarspråkskurs i Østfold, Agder og Oppland.

Målgruppa er personer som ønsker å sette i gang klarspråksarbeid i kommuner og fylkeskommuner. KS ønsker to til fire deltakere fra hver kommune eller fylkeskommune.

Les mer om klarspråkskursene på nettsidene til KS

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter