Klarspråk skal inn i jussutdanningen

(26.8.16) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Universitetet i Oslo undertegnet denne uken en historisk avtale, som skal sikre at klart språk blir integrert i undervisning og forskning ved juridisk fakultet. En viktig milepel i arbeidet for et klarere lovspråk er nådd.

– Det er dagens jusstudenter som vil skrive lover, forskrifter, dommer og offentlige brev og vedtak i fremtiden, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da avtalen ble presentert mandag. – Klarere språk betyr at innbyggere og næringsliv forstår bedre hvilke rettigheter og plikter de har, og slipper å bruke unødig tid på offentlige dokumenter, sier statsråden.

Dekan Dag Michalsen ved Juridisk fakultet påpeker at det viktig at juristene lærer å formidle jussen slik at den er forståelig for vanlige folk, enten de leser et vedtak eller en lovtekst. – Klart språk styrker rettsikkerheten, men rettsreglene vil også bli bedre, sier dekanen.

KMD støtter det Det juridiske fakultetet med tre millioner kroner årlig fram til 2026. Fakultetet vil etablere en fast professorstilling og tre stipendiatstillinger til fagområdet. Etter 2026 videreføres klart juridisk språk som en fast og integrert del av jusutdanningen ved fakultetet.

Avtalen som ble undertegnet denne uken, er én av fruktene av prosjektet «Klart lovspråk», der Difi, Språkrådet og Justis- og beredskapsdepartementet er sentrale aktører.

Les mer om avtalen og samarbeidet mellom KMD og Universitetet i Oslo i pressemeldingen fra KMD.

VG-artikkel om avtalen: Regjeringen bruker 30 millioner på mer forståelig språk

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter