Søk om støtte til revisjon av tekster

(4.5.2015) Nå kan statlige virksomheter søke om økonomisk støtte til å bearbeide og forbedre konkrete tekster. Støtten er på kr 50 000 per virksomhet og deles ut av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Søknadsfristen er 22. mai 2015.

Difi deler ut inntil kr 350 000 totalt. Alle statlige virksomheter kan søke, men Difi vil prioritere de som

  • ikke har fått økonomisk støtte fra prosjektet «Klart språk i staten» tidligere
  • forvalter rettigheter og plikter og har mye kontakt med publikum

Vilkår for å få støtte:

  • Midlene skal brukes til å kjøpe inn tjenester fra språkkonsulenter. Språkkonsulentene skal bistå i språkforbedringsarbeidet.
  • Virksomhetene må selv delta i arbeidet, og de må stille med flere deltakere.
  • Deltakerne skal arbeide med tekster som faktisk er eller skal i bruk, f.eks. brev, nettekster, veiledninger, digitale tjenester, skjema. (For juridiske tekster, se egen utlysning om støtte til skriveverksteder.)
  • Tekstene som skal revideres, skal tas i bruk i ny versjon når arbeidet er ferdig.
  • Etter at arbeidet er ferdig, skal ny og gammel versjon av tekstene sendes til Difi sammen med en kort beskrivelse av arbeidet som er gjort. Difi står fritt til å publisere tekstene på nettstedet klarspråk.no og i andre sammenhenger som eksempler.
  • Støtten som tildeles, skal dekke utgifter til å leie inn en ekstern språkrådgiver. De som får tildelt støtte, må selv engasjere den eksterne språkrådgiveren og inngå avtale om når og hvordan tekstarbeidet skal foregå.

Virksomhetene kan i tillegg søke om å få dekket eventuelle utgifter til reise og opphold for språkrådgiveren, etter avtale med Difi.

Søknadsfristen er 22. mai 2015.

Fyll ut skjemaet og send det til anniken.willumsen@difi.no.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter