Velkommen til Lovspråkskonferansen 2015: Regelspråk i endring

(15.1.2015) Sett av 14. april 2015 og få ny kunnskap og inspirasjon til å arbeide for et godt og forståelig regelspråk. 

Sted: Gamle Logen,Oslo

Tid:  14.04.2015 kl. 09.00–15.30

Pris: kr 1500

Påmeldingsfrist:  13.4.2015

Påmelding 

Hayley Rogers, Office of the Parliamentary Counsel, Cabinet Office, kommer og forteller om det engelske «Good Law Project», som hun leder. Prof. dr. Karl Hendrickx ved Universitet i Antwerpen vil presentere det nye språkopplegget for jusstudentene der. 

Mer om innholdet

  • Er språket i lover så vanskelig som vi tror? Hva sier nye undersøkelser gjennomført av prosjektet «Klart lovspråk»?
  • Hvordan har Storbritannia lyktes med «The Good Law Initiative»
  • Har vi mot til å endre regelspråket, og hva skal i så fall til? Vi utfordrer flere miljøer.

Målgruppe  Målgruppa for konferansen er regelutviklere i offentlig forvaltning, ledere, lingvister, kommunikasjonsmedarbeidere, juridiske utdanningsmiljøer og alle som er opptatt av et godt og klart regelspråk.

Mål Målet med arrangementet er å skape økt interesse og forståelse for hvor viktig det er å skrive klart og forståelig i regelverk, og å gi deltakerne kunnskap og motivasjon til å komme i gang.

Arrangører Direktoratet for forvaltning og IKT og Juristforbundet arrangerer konferansen.

Program Programmet for konferansen vil bli lagt ut så snart det er klart.

 

Kontaktpersoner

Sissel C. Motzfeldt, tlf. 480 84 966

Ingrid Stranger-Thorsen, tlf. 900 68 687

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter