Bygger ned klagemuren

(10.11.2015) Plan- og bygningsetaten i Oslo fikk tidligere tre til fem klager daglig på språket i brevene sine. Nå er haugen av klager redusert til nesten null.

Mange av dem som mottok brevene, ga uttrykk for at de ikke forsto innholdet. Nå har plan- og bygningsetaten forenklet språket i blant annet brevene om adresseendring. Målet var å endre den utdaterte, byråkratiske skrivestilen. De reviderte brevene er brukertestet, og resultatene er positive. I dag kommer det så godt som ingen klager.

Les mer om språkarbeidet i Dagsavisen 10.11.2015:
http://www.dagsavisen.no/oslo/klagene-rant-inn-1.433757

Mer plan- og byggespråk

Visste du at Oslos plan- og bygningsetat og Språkrådet har laget en egen svadagenerator for plan- og byggespråk? Du finner den på http://svadagenerator.no.

Her finner du mer informasjon om klarspråksarbeidet til Oslo kommune.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter