Strategisk språkføring for det grønne skiftet

(18.12.2015) Det høyt forankrede fokuset på klimarelatert kommunikasjon har nødvendiggjort implementeringen av språkrelaterte støttetiltak.

Frokostseminar: Språk og kommunikasjon i digitale tjenester

(9.11.2015) Hva skal til for at en digital tjeneste blir enkel å forstå og lett å bruke for innbyggerne? Hvordan bør språket være, og hvordan kan språket og oppbyggingen av tjenesten skape en god brukeropplevelse? Kom på frokostseminar og få eksempler på brukerrettet språk og beste praksis for språk og kommunikasjon i selvbetjeningsløsninger på nett.

Klarspråksprisen 2015

(6.10.2015) Nå kan du nominere kandidater til Statens klarspråkspris 2015! I tillegg til hovedprisen deler vi ut en temapris til en klar og god forskrift, og vi vil hedre «årets trekkhund», altså en person som har gjort en særskilt innsats i klarspråksarbeidet.

Frokostseminar: Hvordan forklare komplisert regelverk på en forståelig måte?

(16.9.2015) Difi inviterer til frokostseminar om veiledningsplikten og hvordan man kan forklare komplisert regelverk på en måte som er forståelig for publikum.

Opptak frå frukostseminaret «Kom i gang med klarspråk»

(31.8.2015) Her finn du no opptak og presentasjonar frå frukostseminaret 31. august.

Opptak frå frukostseminar om klarspråksarbeid 9. juni

(25.6.2015) Til no har seks statsorgan vunne statens klarspråkspris, og to har vunne temaprisen. Kva skjer når konfettien har lagt seg og klarspråksarbeidet skal halde fram i den daglege drifta? Korleis sikrar ein at klarspråksarbeidet får varig verknad, og at verknaden ikkje forsvinn når prosjektperioden er over? På frukostseminaret 9. juni delte tre tidlegare prisvinnarar sine erfaringar.

Presentasjoner fra den nordiske klarspråkskonferansen

(15.6.2015) Nå ligger presentasjonene fra den nordiske klarspråkskonferansen på nettet.

Søk om stønad til skriveverkstader for juridiske tekstar

(4.5.2015) Statsorgan kan no søkje prosjektet «Klart lovspråk» om stønad til å halde skriveverkstader for juridiske tekstar. Stønaden er på kr 60 000 per verksemd. Prosjektet har midlar til å dekkje slike verkstader for seks statsorgan. Søknadsfristen er 22. mai 2015.

Nordisk klarspråkskonferanse 2015: Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon

(28.4.2015) Det er fremdeles mulig å melde seg på den nordiske klarspråkskonferansen i Oslo 28. og 29. mai.

Lovtekster under lupen

(11.03.15) (2.3.2015) De fire lovene som er valgt ut til revisjon i prosjektet «Klart lovspråk», er lagt under lupen. Hvor forståelige er disse lovene for brukerne, og hva sier profesjonelle tekstgranskere? En fersk rapport fra NTNU viser at alle de utvalgte lovtekstene er modne for språklige endringer.

Interessert i klarspråk eller lovspråk? Bli hospitant i Difi!

(05.03.15) (17.3.2015) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) søker etter to engasjerte medarbeidere med erfaring fra klarspråksarbeid i forvaltningen. Søknadsfristen er 6. april.

Gratis nynorskkurs frå Språkrådet i 2015

(11.03.15) (26.1.15) Språkrådet lyser ut ti todagars nynorskkurs for statsorgan i 2015. Søknadsfristen er 1. mars 2015.

Nøttefasit

(5.1.2015) Godt nytt år! Mange har prøvd seg på nøtteknekking i juleferien. Her kommer fasiten.

Bygger ned klagemuren

(10.11.2015) Plan- og bygningsetaten i Oslo fikk tidligere tre til fem klager daglig på språket i brevene sine. Nå er haugen av klager redusert til nesten null.

Klarspråkskurs for kommunane

(21.10.15) Skal din kommune eller fylkeskommune i gang med klarspråksarbeid? Nå arrangerer KS grunnkurs i klart språk for dykk.

Klarspråksprosjekt i kommunane

(28.9.2015) Sidan 2009 har statlege verksemder arbeidd med å betre språket i tekstane sine. No kjem kommunane etter. Eit nytt femårig program skal hjelpe kommunane med å skrive klart og forståeleg. 

Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(1.9.15) Språkrådet deler hvert år ut stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner Språkrådet er interessert i. Fire fagområder er plukket ut i år, og språket i offentlig sektor er ett av dem. Hvert stipend er på 20 000 kroner.

No image

Frokostseminar 31. august: Kom i gang med klarspråk!

(19.8.2015) Lurer du på hva klarspråk er? Har du begynt, eller skal du i gang med et  klarspråksprosjekt? Kom på frokostseminar 31. august og få konkrete råd om hvordan du kan komme i gang med klarspråksarbeid på din arbeidsplass.

Kruttsterk forsvarssvada

(16.6.2015) På grunnlag av en militærstrategisk handlekraft operasjonaliseres fiendevurderingen med basis i styrkedisponeringen. Eller: Rekrutter i Forsvaret har tatt til våpen mot ulne doktriner og laget sin egen svadagenerator. 

Grunnlovsarbeid heidra med pris

(3.6.2015) Ved ei tilstelling på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo 2. juni 2015 vart Graver-nemnda, leia av professor dr.juris. Hans Petter Graver, tildelt Juristmållagets målpris for arbeidet med å laga ein nynorskversjon av Grunnlova.

Søk om støtte til revisjon av tekster

(4.5.2015) Nå kan statlige virksomheter søke om økonomisk støtte til å bearbeide og forbedre konkrete tekster. Støtten er på kr 50 000 per virksomhet og deles ut av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Søknadsfristen er 22. mai 2015.

Nye nettsider

(13.4.2015) I dag lanserer vi nye nettsider. Noe innhold er nytt, noe er kjent fra før, men alt har fått ny og brukervennlig responsiv design. Dermed kan du lese stoffet vårt like lett enten du sitter foran datamaskinen, ligger på sofaen med nettbrettet eller er på farten med smarttelefonen.

Klarspråksprisen 2014 til Statens innkrevingssentral

(25.2.15) Statens innkrevingssentral (SI) vinner klarspråksprisen 2014 for sitt langsiktige og grundige klarspråksarbeid gjennom flere år, der de også har involvert brukerne sine på en forbilledlig måte. I alt tre klarspråkspriser ble delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på et seminar i Oslo i dag.

Frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris

(27.1.15) Kva skjer når strategidokument og visjonar grip om seg også i offentleg sektor? Utfordrar det klarspråksarbeidet? Og kven vinn Klarspråksprisen for 2014? Velkommen til frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris den 25. februar!

Velkommen til Lovspråkskonferansen 2015: Regelspråk i endring

(15.1.2015) Sett av 14. april 2015 og få ny kunnskap og inspirasjon til å arbeide for et godt og forståelig regelspråk. 

Opptak frå frukostseminaret 7. desember

(09.12.15) (9.12.2015) Fekk du ikkje med deg frukostseminaret om digitale tenester? No kan du sjå opptaka frå seminaret.