Frokostseminar 12. juni: Lytt til brukeren!

(19.5.2014) Husker du på hvem du skriver for? Hvordan kan du sjekke om mottakerne dine faktisk forstår det du skriver? Difi og Språkrådet inviterer til frokostseminar der du får presentert råd og tips om hvordan du kan involvere brukerne i klarspråksarbeidet.

Tidspunkt: 12. juni 2014 kl. 08.30–11.00 (frokostservering fra kl. 08.00)

Sted: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, Oslo

Målgruppe: Seminaret passer for alle ansatte i staten som skriver mye på jobb, og de som jobber med klarspråk i sin virksomhet.

Påmeldingsfrist: 10. juni

Frokostseminaret er gratis og vil bli overført på nettet.


Program


Erfaringer med brukerinvolvering i klarspråksarbeidet (presentasjon i pdf her)
Agneta Häggström, språkvårdare hos Försäkringskassan

Försäkringskassan i Sverige (tilsvarer Nav i Norge) har over ti års erfaring med å involvere brukerne i utviklingen av gode brev og skjema. Agneta Häggström forteller om hvordan Försäkringskassan arbeider med å involvere brukerne, og hvordan de bruker tilbakemeldingene i skriveprosessen. Hun formidler sine erfaringer fra dette arbeidet og gir råd.


Få inspirasjon og innsikt gjennom brukerinvolvering (presentasjon i pdf her)

Onny Eikhaug, Norsk design- og arkitektursenter

Norsk design- og arkitektursenter har bred erfaring med å involvere brukerne i arbeidet med å skape helhetlige løsninger og opplevelser. Her er språket en del av den totale løsningen, og metodene som brukes, kan gi nyttig kunnskap og nye ideer også i arbeidet med klarspråk. Onny Eikhaug forteller om hvordan senteret jobber med en helhetlig tilnærming som tar høyde for at brukerne er forskjellige, og deler erfaringer fra ulike måter å involvere brukerne på i praksis.
 
Bedre brev med hjelp av brukerne (presentasjon i pdf her)

Tore Bratt, informasjonssjef, Statens innkrevingssentral

Statens innkrevingssentral (SI) startet i 2011 et omfattende brevforbedringsarbeid. SI var da i ferd med å endre både innkrevingsarbeidet og organisasjonen, og språktiltak var en viktig del av arbeidet med å yte bedre tjenester til innbyggerne. Flere standardbrev ble revidert og forbedret, og SI involverte brevmottakerne i arbeidet. I 2013 ble SI tildelt Statens klarspråkspris for beste standardbrev. Tore Bratt forteller om SIs arbeidsmåte, om hva som fungerte godt, og om hva som var vanskelig å få til. Han deler erfaringer og gir konkrete råd til dem som vil brukerteste egne tekster.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter