Bli med på nøtteknekking

(19.12.2014) Årets språklege julenøtter er kjende ordtak som har fått kvasibyråkratisk svadaskal. Klarer du å knekkje dei? Bruk ein av nøtteknekkjarane du får til jul, og få fasiten på nyåret.

Lovarbeid i nye former

(6.11.2014) Prosjektet «Klart lovspråk» har endelig tatt fatt på hovedoppgaven, som er å bedre språket og forenkle strukturen i fire utvalgte lover. I samarbeid med departementene som har ansvaret for disse lovene, skal prosjektet prøve ut en ny arbeidsform med blant annet tekstverksteder, tekstanalyse, leseforståelse og brukertesting. 

Frokostseminar: Skriveverksteder om juridiske tekster – er det lurt?

(26.09.2014) Frokostseminar onsdag 22. oktober om juridiske skriveverksteder. Du kan se seminaret i opptak og laste ned presentasjonene.

Klarspråksprisen 2014

(8.9.2014) No kan du nominere kandidatar til statens klarspråkspris 2014! I tillegg til hovudprisen deler vi ut ein temapris for klare tekstar om rettar og plikter, og vi vil heidre «årets trekkhund», altså ein person som har gjort ein særskild innsats i klarspråksarbeidet. Fristen for å nominere kandidatar er 20. oktober 2014, og alle prisane blir delte ut i 2015.

Hvor godt forstår vi skriftlig helseinformasjon?

(5.8.2014) Eldre, innvandrere, personer med lav utdanning og personer som står utenfor arbeidslivet, er blant dem som sliter mest med å forstå skriftlig helseinformasjon.

Følg frukostseminaret 12. juni på nett-TV

(11.6.2014) Frukostseminaret om brukarinvolvering i klarspråksarbeidet blir overført på nett torsdag 12. juni kl. 8.30.

Grunnlova har fått nye språkdrakter

(08.05.14) (8.5.2014) Stortinget har vedteke ei modernisert utgåve av Grunnlova på bokmål og den første offisielle utgåva av Grunnlova på nynorsk.

Søk om støtte til skriveverksteder om juridiske tekster

(5.5.2014) Prosjektet «Klart lovspråk» gir støtte til skriveverksteder om juridiske tekster i statsorganene.  I skriveverkstedene skal saksbehandlere arbeide sammen med en ekstern språkrådgiver, og formålet er å utvikle bedre juridiske tekster. Alle statsorganer kan søke om støtte. Prosjektet har midler til å dekke verksteder for tre statsorganer.

Opptak fra klarspråksseminar 4. mars

(7.3.2014) Den 4. mars ble statens klarspråkspris delt ut på et seminar i Gamle Logen i Oslo. Fikk du ikke med deg begivenheten? Nå kan du se opptak fra seminaret.

Statens innkrevingssentral innkasserer språkpris

(4.3.2014) Prisen for beste standardbrev i staten går til Statens innkrevingssentral (SI). SI får prisen for brevet Forhåndsvarsel – vi kan ta utlegg for kringkastingsavgift, som blir sendt til personer som skylder kringkastingsavgift til staten. Juryen mener at SI med dette brevet bidrar til å avskaffe angsten for fogd og fut og heller invitere til et samarbeid mellom stat og innbygger.

«Nynorsk i arbeidet» – åpent nynorskkurs for statsansatte 10. og 11. februar

(9.1.2014) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerer et åpent todagers nynorskkurs for statsansatte mandag 10. og tirsdag 11. februar, med kursholdere fra Språkrådet.

Frukostseminar: Språket i staten – korleis blir det godt nok?

(3.12.2014) Som statstilsette har vi eit særleg ansvar for å skrive godt. Vi skal gå føre med eit godt eksempel, men korleis gjer vi det i praksis? Språket i staten var temaet for frukostseminaret 3. desember, og no kan kan du sjå presentasjonane og filmopptak frå seminaret.

Seminar om nynorsk lov- og rettsspråk

(24.10.2014) Arbeider du med lov- eller forskriftstekster? Synes du det er tungt å skrive nynorsk? Velkommen til seminar om nynorsk lov- og rettsspråk! Her får du inspirasjon og hjelp til å komme over målterskelen.

Stavanger kommune med omfattande klarspråksarbeid

(17.9.2014) Stavanger kommune er ein føregangskommune i klarspråksarbeidet. I 2012 starta eit omfattande klarspråksarbeid i kommunen, der alle avdelingane vert trekte inn. Kommunen deler gjerne erfaringar og nye malar med andre.

Opptak og presentasjonar frå klarspråksseminaret 12. juni

(18.6.2014) Den 12. juni arrangerte Difi og Språkrådet frukostseminaret «Lytt til brukaren», om brukarinvolvering. Kunne du ikkje delta? Her finn du opptak og presentasjonar frå seminaret.

Frokostseminar 12. juni: Lytt til brukeren!

(19.5.2014) Husker du på hvem du skriver for? Hvordan kan du sjekke om mottakerne dine faktisk forstår det du skriver? Difi og Språkrådet inviterer til frokostseminar der du får presentert råd og tips om hvordan du kan involvere brukerne i klarspråksarbeidet.

Søk om støtte til revisjon av tekster

(5.5.2014) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir støtte til arbeid med å bearbeide og forbedre konkrete tekster i statsorganene. Støtten er på kr 50 000 per statsorgan, og vi deler ut inntil kr 300 000 totalt.

Klarspråksmidler til kommunesektoren

(28.3.2014) Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har konstatert at det er gjort mye godt arbeid for å sikre tydelig og klart språk i staten. Nå skal også kommunene få støtte til klarspråkstiltak: KS får en million kroner til sitt pilotprosjekt «Klarspråk i kommunesektoren».

Klarspråksprisen 2013 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

(4.3.2014) Vinnaren av klarspråksprisen 2013 er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Departementet får prisen for språkleg nybrottsarbeid, utradisjonelle metodar og god dialog i språkarbeidet.

Høyring om språket i Grunnlova

(26.2.14) I vår skal Stortinget ta stilling til ulike framlegg til nye tekstversjonar av Grunnlova. «Språkleg er framlegga frå Graver-utvalet den beste løysinga», sa Språkrådet då Stortinget heldt open høyring om saka nyleg.

Velkommen til seminar 4. mars: utdeling av statens klarspråkspris

(3.2.2014) Har du tenkt over at du som skriver på jobben, også er forfatter? Difi og Språkrådet inviterer til ettermiddagsseminar der vi vil løfte blikket over og forbi prosjektplaner, språkprofiler og gjenstridige tekniske systemer og snakke om skribentrollen og gleden ved å skrive. Til seminaret kommer også statsråd Jan Tore Sanner for å dele ut klarspråksprisen for 2013.