Språkrådet arrangerer kompetanseprøver for språkkonsulenter 2. november

(5.9.2013) Prøvene holdes i Oslo og blir åpne for alle som har minst ett års språkfaglig høyere utdanning. Det blir mulig å ta både bokmålsprøven og nynorskprøven samme dag.

Statsautoriserte translatører er unntatt fra utdanningskravet.

Språkrådet åpner for påmelding fra 1. oktober. En mer formell utlysning med nærmere informasjon om sted og tidspunkt blir publisert på www.språkrådet.no og www.klarspråk.no tidlig i oktober.

Hvis du har spørsmål, kan du sende en e-post til stat@sprakradet.no.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter