Søk om støtte til skriveverksted om juridiske tekster

(2.7.2013) Prosjektet «Klart lovspråk» gir støtte til skriveverksteder om juridiske tekster i statsorganene.  I skriveverkstedene skal saksbehandlere arbeide sammen med en ekstern språkrådgiver, og formålet er å utvikle bedre juridiske tekster. Alle statsorganer kan søke om støtte. Prosjektet har midler til å dekke verksteder for tre statsorganer.

 

Vilkår for å få støtte

 

  • I skriveverkstedene skal deltakerne arbeide med aktuelle juridiske tekster (lov, forskrift).
  • Deltakerne skal arbeide med de(n) samme teksten(e) hele veien, som en prosess.
  • Det deltakerne lærer i skriveverkstedene, må ha overføringsverdi, dvs. kunne brukes i arbeidet med andre juridiske tekster.
  • Det skal holdes minimum tre skriveverksteder over en avtalt periode.
  • Det skal lages referater eller annen dokumentasjon fra skriveverkstedene, med en kort oppsummering av hvilke språkspørsmål som ble drøftet. Dokumentasjonen skal sendes til prosjektet «Klart lovspråk» etter at verkstedene er gjennomført.

Støtten er på kr 60 000 per statsorgan. Beløpet skal dekke utgifter til å leie inn en ekstern språkrådgiver. De som får tildelt støtte, må selv engasjere den eksterne språkrådgiveren og inngå avtale om når språkverkstedene skal holdes. Statsorganene kan i tillegg søke om å få dekket eventuelle utgifter til reise og opphold for språkrådgiveren etter avtale med prosjektet «Klart lovspråk». 

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 27. august 2013.

Fyll ut skjemaet nedenfor og send det til prosjektleder Sissel Motzfeldt i Difi: sissel.motzfeldt@difi.no

Merk e-posten «Skriveverksted».

Søknadsskjema bokmål (Word)
Søknadsskjema nynorsk (Word)

 

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter