Seminar om klarspråk og lovspråk: Er vi klare nå?

(23.5.2013) Lovtekstene våre er viktige for alle, og de leses av både jurister og enkeltpersoner. Men hvorfor er det så vanskelig å forstå dem? Hva kan gjøres for å heve kvaliteten på nye lovtekster, og hvordan kan vi ivareta hensynet til lovteksten og leserne samtidig? Mandag 3. juni behandles disse temaene i det femte seminaret i serien Lovlig uklart, om forholdet mellom klarspråk og juss.

Seminaret tar opp problemstillingene fra domstolenes side, som demokratisk prosjekt og som politisk utfordring. Innledere og kommentatorer blir blant andre

Jon Wessel-Aas, partner og advokat i Bing Hodneland 
Michael Tetzschner, stortingsrepresentant (H)
Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap
Haakon Hertzberg, seksjonssjef i Navs kunnskapsstab
Johan Tønnesson, professor i sakprosa
Ruth Vatvedt Fjeld, professor i nordisk språkvitenskap
Sissel C. Motzfeldt, seniorrådgiver i Difi og leder av prosjektet «Klart lovspråk»
Tone Sverdrup, professor i familie- og arverett

Tid: mandag 3. juni kl. 9.00–12.00
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergeland-salen
Påmelding: Send påmeldingen din til klar-juss@jus.uio.no innen 31. mai.

Seminaret er gratis, og påmelding skjer etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Seminaret er et samarbeid mellom Juridisk fakultet og Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og Juristforbundet. Semminaret avslutter seminarrekken Lovlig uklart, som er støttet av prosjektet «Klart lovspråk» (Direktoratet for forvaltning og IKT og Språkrådet).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter