Lær å skrive bedre lover og forskrifter

(11.6.2013) Statsorganer kan nå søke om å få tildelt kurset «Språk og struktur i regelverk», som holdes internt på arbeidsplassen.

Kurset er laget og blir holdt av lovavdelingen i Justisdepartementet (forskriftsenheten) og Språkrådet og er beregnet på statsansatte som skriver lover og forskrifter. Formålet med kurset er at deltakerne skal lære å utforme korrekte og klare lov- og forskriftstekster.

Prosjektet «Klart lovspråk» lyser ut tre slike kurs for statsorganene høsten 2013. Søknadsfristen er 1. juli 2013.

Les mer om kurset og fyll ut søknadsskjema.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter