Frokostseminar 29. november: Hva ble effektene av prosjektet «Klart språk i staten», og hvor går veien videre?

(6.11.2013) Har prosjektet «Klart språk i staten» bidratt til å endre holdninger til språket i staten? Har språket i staten blitt klarere og mer forståelig? Hvilken effekt har arbeidet med klarspråk hatt i de statlige virksomhetene? Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) inviterer til frokostseminar der sluttevalueringen av «Klart språk i staten» legges fram.

Tid: 29. november 2013 kl. 08.30–10.30

Kaffe og enkel frokost fra kl. 08.00.

Sted: Auditoriet i R5, regjeringskvartalet, Akersgata 59, Oslo

Registrer deg i resepsjonen ved ankomst. Husk legitimasjon.

Påmeldingsfrist: Fristen har utløpt.

Målgruppe: Statsansatte som jobber med klarspråk i sin virksomhet, og andre som er interesserte i klarspråksarbeid.

Det er utredningsselskapet ideas2evidence som på oppdrag fra FAD har evaluert arbeidet med klart språk i de enkelte statlige virksomhetene og prosjektet «Klart språk i staten». På frokostseminaret presenteres evalueringsrapporten, som er basert både på kvantitative og kvalitative data. Rapporten omhandler blant annet

  • hvilke tiltak som er gjennomført i virksomhetene
  • hva man har lykkes best med
  • hva som har vært barrierer og drivkrefter
  • hvilke effekter klarspråksarbeidet har hatt, både i de enkelte virksomhetene og blant mottakerne av kommunikasjon fra disse virksomhetene
  • hvilken betydning det sentrale prosjektet «Klart språk i staten» har hatt for virksomhetene

Program

Velkommen ved FAD

Presentasjon av sluttevalueringen ved Jostein Ryssevik, daglig leder i ideas2evidence

Kommentarer og diskusjon: Resultatene i rapporten og veien videre for klarspråksarbeidet i staten.

Frokostseminaret er gratis.

Seminaret er et samarbeid mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet. Difi og Språkrådet har siden 2009 drevet prosjektet «Klart språk i staten» sammen. Prosjektet er nå avsluttet, men arbeidet med klart språk i staten fortsetter med Difi og Språkrådet som sentrale aktører.

I 2011 gjorde ideas2evidence en midtveisevaluering av prosjektet «Klart språk i staten». Her kan du lese mer om midtveisevalueringen og laste den ned (pdf).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter