Frokostseminar: Forståelig fagspråk

(15.5.2013) Fagspråk sikrer presis og effektiv kommunikasjon mellom fagfolk, men kan hemme forståelsen hos andre mottakere. Hvordan kan vi bygge bro mellom lek og lærd? Hvordan arbeider andre i staten med fagspråket? Og hvordan lager vi gode ordforklaringer? På dette frokostseminaret får du mange praktiske råd om fagspråk i klarspråksarbeidet.

Her finner du opptak fra frokostseminaret. Lenger ned finner du presentasjonene og lenker til opptak av de enkelte delene.

Sted: Litteraturhuset i Oslo (Wergelandsv. 29), Wergelandssalen

Tid: 12. juni 2013 kl. 08.30–10.30 (frokostservering fra kl. 08.00)

 

Program

Klarspråk og faguttrykk

ved seniorrådgiver Aud Anna Senje i språktjenesten for statsorganer i Språkrådet

Er «klarspråk» et språk uten faguttrykk? Slett ikke. Senje ønsker å vise at det ikke er noen motsetning mellom fagspråk og klarspråk. I dette innlegget gir hun noen råd om hvordan vi kan lage gode ordforklaringer og integrere faguttrykk i tekster som skal leses av andre enn fagfolk. Senje er ordbokforfatter og har mange års erfaring med oversettelse og språkvask av statlige fagtekster.

Last ned Aud Anna Senjes presentasjon her.

Se Aud Anna Senjes innlegg her.

 

Hvordan jobbe med fagspråk?

ved seniorrådgiver Ole Våge i Språkrådets terminologitjeneste

Hvilke strategier kan man bruke for å gjøre faguttrykk mer forståelige for publikum? Våge gir oss et innblikk i hva som er godt fagspråk, og hvordan statsorganer kan jobbe med fagspråk og fagterminologi. Han bruker eksempler fra flere ulike statsorganer og gir oss gode råd om konkrete framgangsmåter og hvordan man kan kvalitetssikre arbeidet.

Last ned Ole Våges presentasjon her.

Se Ole Våges innlegg her.

 

Navs begrepsverden – og brukernes

ved prosjektleder Berit Norum i Navs kommunikasjonsstab

«Når det er nødvendig, forklarer vi fagterminologi og vanskelige begreper med vanlige ord fra dagligspråket», står det i Navs språkpolicy. Norum viser hvordan Nav håndterer fagordene i praksis. Hun presenterer også den nye standarden for brev i Nav og viktige funn fra brukertesting av Nav-brev. 

Last ned Berit Norums presentasjon her.

Se Berit Norums innlegg her.

Her finner du Navs brevstandard, som Berit Norum omtaler i innlegget sitt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter