Velkommen til Klarspråkskonferansen 2012

(16.1.2012) 14. februar 2012 ønsker prosjektet «Klart språk i staten» velkommen til en ny klarspråkskonferanse, der statsråd Rigmor Aasrud deler ut statens klarspråkspris for 2011.

Tid: 14. februar 2012 kl. 09.00–16.00

Sted: Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, Oslo

Pris: 1100 kr

Påmeldingsfrist: 03.02.2012

Konferansen tolkes til tegnspråk.

Her kan du melde deg på.

 

Klarspråksprisen deles ut til et statsorgan som har gjort en ekstraordinær innsats for å forbedre språket i sin kommunikasjon med publikum. I år deles prisen ut for tredje gang.

På konferansen viser vi mangfoldet i klarspråksarbeidet i staten og ser på hvilke resultater som er oppnådd til nå. Vi tar også for oss de utfordringene vi står overfor i det videre arbeidet.

Til konferansen har vi invitert dr. Neil James, som leder International Plain Language Working Group og har publisert en rekke bøker og artikler om klarspråk. På konferansen forteller han blant annet om det internasjonale klarspråksarbeidet.

Dekan Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo innleder om lovspråkets ulike funksjoner og hvilke hensyn som må tas hvis språket i lovtekster skal endres. Seniorrådgiver Inger Riis-Johannessen fra lovavdelingen i Justisdepartementet belyser årsaker til dårlig kvalitet i regelverk og viser hva som kan gjøres for å bedre kvaliteten.

På konferansen forteller også Nav om hvordan de målrettet og systematisk jobber med klarspråk i sin store organisasjon.

Program

Klarspråk i Norge og i verden – hva skjer, og hvor går vi?

 • Åpning
  direktør i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen, og direktør i Difi, Hans Christian Holte
 • Internasjonalt klarspråksarbeid
  dr. Neil James, International Plain Language Working Group
 • Klarspråksarbeidet i Norge
  prosjektet «Klart språk i staten»
 • Nav og klarspråk – er det mulig?
  kommunikasjonsdirektør Hege Turnes, Nav

Lunsj

Må språket i lover og regler være så vanskelig?

 • Tretti års språkrøkt og fortsatt like vanskelig?
  Hans Petter Graver, dekan og professor dr. juris ved Universitetet i Oslo
 • Språket i regelverk – hva er god jus, og hva er bare dårlig språk?
  seniorrådgiver Inger Riis-Johannessen, lovavdelingen i Justisdepartementet
 • Samtale mellom noen av innlederne

Utdeling av statens klarspråkspris 2011

 • Brukerrettet forvaltning – brukerrettet språk?
  forsker Asbjørn Følstad, Sintef
 • Prisutdeling
  statsråd Rigmor Aasrud


 

Plakatpresentasjoner

For å vise noe av mangfoldet i klarspråksarbeidet i staten stiller seks statlige virksomheter med plakatpresentasjoner. I pausene vil representanter fra etatene være til stede og svare på spørsmål.

Tema for plakatene:
•    evaluering av klarspråksarbeid (Statens vegvesen)
•    utvikling av e-læringsprogram i klarspråk (Utlendingsdirektoratet)
•    brevprosjekt (Statens kartverk Tinglysning)
•    nettinformasjon i klarspråk og på tegnspråk (Statens pensjonskasse)
•    utarbeiding av språkprofil (Lotteri- og stiftelsestilsynet)
•    «verkstedmetoden» – metode for arbeid med lovspråk (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Alle prosjektene som presenteres, har fått støtte fra prosjektet «Klart språk i staten».

Konferansier

Vår konferansier denne dagen er Eirik Bergesen. Bergesen leder mediebyrået Norsk Opplysningsproduksjon (NOPP) og lager blant annet satiresiden Opplysningskontoret.org. Han har jobbet som tekstforfatter for blant annet radioprogrammet Hallo i uken, Are Kalvø, Harald Eia og Bård Tufte Johansen. I tillegg har Bergesen jobbet ti år i Utenriksdepartementet.

Målgruppe

Konferansen retter seg mot ledere, kommunikasjonsmedarbeidere og alle som er engasjert i klarspråksarbeid eller vil vite mer om klarspråksarbeid. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter