Se opptakene fra frokostseminaret 15. juni: Kom i gang med klarspråk

(21.6.2012) Lurer du på hva klarspråk er? Har du begynt, eller skal du i gang med et klarspråksprosjekt? Se opptakene og presentasjonene fra frokostseminaret 15. juni og få konkrete eksempler på hvordan du kan komme i gang med klarspråksarbeid i din virksomhet.

På seminaret, som ble arrangert av prosjektet «Klart språk i staten», fortalte tre virksomheter om sitt språkarbeid.

 

Frukostseminaret ble overført direkte på nett. 
Her finner du opptak og presentasjoner fra seminaret.

Program:

 • Organisering, forankring og gjennomføring av et klarspråksprosjekt
  V
  ed prosjektleder Unn Johansen, Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse (SPK) vant Klarspråksprisen 2011 etter å ha jobbet systematisk med klarspråksarbeid i flere år. De har involvert alle deler av organisasjonen i arbeidet med å forbedre språket – alt fra IT-avdeling til juridisk avdeling.  

 • Hvordan skape motivasjon og engasjement for klarspråk?
  Ved fagdirektør Ragnhild Samuelsberg, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

BLD har i sitt klarspråksarbeid lykkes i å engasjere og involvere hele organisasjonen, gjennom arbeid i tverrfaglige språkverksteder, kurs, seminarer og med Klara som svarer på språkspørsmål. BLD har blant annet kartlagt holdninger om klarspråk internt i departementet og kommet langt i arbeidet med lovspråk. 

 • Klarspråk i praksis – hvordan jobbe konkret med språket i organisasjonen?
  Ved kommunikasjonsrådgiver Kristin Kinck Rannem, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Klif innførte den såkalte nivåmetoden på slutten av 80-tallet. I 2007 vedtok de sin første språkprofil, og i mange år har de drevet språkforbedringsarbeid med blant annet kurs og «språkdrypp i hverdagen». På seminaret får vi et tilbakeblikk på det konkrete klarspråksarbeidet i Klif fra den spede begynnelse og til i dag.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter