Klarspråkskonferansen på nett-tv

(21.2.2012) Klarspråkskonferansen 14. februar ble overført på nett-tv.

Sendingen begynte tirsdag 14. februar kl. 9.00.

Se opptakene her.

Mer informasjon om konferansen finner du her.

 

Program

 

Konferansier: Eirik Bergesen 

9.00 Åpning av konferansen
direktør i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen, og direktør i Difi, Hans Christian Holte

9.25 Klarspråksarbeidet ute og her på berget – hvor klare er vi nå?

International plain language work  
dr. Neil James, International Plain Language Working Group

Rikets tilstand – klarspråksarbeidet i Norge
seniorrådgiver Anniken Willumsen, Difi (prosjektleder for «Klart språk i staten»)

Nav og klarspråk – er det mulig?
kommunikasjonsdirektør Hege Turnes, Nav

12.40 Må språket i lover og regler være så vanskelig?

Tretti års språkrøkt og fortsatt like vanskelig?
professor dr. juris Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo

Språket i regelverk – hva er god jus, og hva er bare dårlig språk?
seniorrådgiver Inger Riis-Johannessen, lovavdelingen i Justisdepartementet

Juridisk presisjon og klarspråklig kommunikasjon – en balansekunst 
samtale mellom Hans Petter Graver, Inger Riis-Johannessen og Hege Turnes

15.00 Utdeling av Statens klarspråkspris 2011

Brukerrettet forvaltning – brukerrettet språk? 
forsker Asbjørn Følstad, Sintef

Prisutdeling
statsråd Rigmor Aasrud, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Plakatpresentasjoner

For å vise noe av mangfoldet i klarspråksarbeidet i staten stiller seks statlige virksomheter med plakatpresentasjoner. I pausene vil representanter fra etatene være til stede og svare på spørsmål.

Tema for plakatene:

  • evaluering av klarspråksarbeid (Statens vegvesen)
  • utvikling av e-læringsprogram i klarspråk (Utlendingsdirektoratet)
  • brevprosjekt (Statens kartverk Tinglysing)
  • nettinformasjon i klarspråk og på tegnspråk (Statens pensjonskasse)
  • utarbeiding av språkprofil (Lotteri- og stiftelsestilsynet)
  • «verkstedmetoden» – metode for arbeid med lovspråk (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Alle prosjektene som presenteres, har fått støtte fra prosjektet «Klart språk i staten».

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter