Seminar om grunnlovsspråket

(23.1.2012) Måndag 21. januar vart det halde seminar på Stortinget om grunnlovsframlegg om språkleg revisjon av Grunnlova.

Presentasjonane frå frukostseminaret 7. desember

(19.12.2012) På frukostseminaret 7. desember fortalde kurshaldarar frå NTB og Arkitekst om sine røynsler frå klarspråkskurs og språkarbeid i statlege verksemder. Nå kan har vi lagt ut presentasjonane deira frå seminaret.

Kom i målform med Språkrådet!

(5.12.12) Språkrådet lyser ut 10 todagars nynorskkurs for statsorgan i 2013. Søknadsfristen er 1. februar 2013.

Språk på liv og død

(27.11.2012) Den 21. november arrangerte Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) Prosalong om klart språk: «Språk på liv og død». Utgangspunktet var 22. juli-rapporten. – En offentlig utredning trenger ikke være utilgjengelig, og da vi skrev 22. juli-rapporten, var det med tanke på at den skulle kunne leses av alle, fra 16 år og oppover, sa Guri Hjeltnes, professor ved BI og direktør for Holocaustsenteret.

Frokostseminar: Fire år med klart språk – er språket klart nå?

(19.11.2012) Prosjektet «Klart språk i staten» ble lansert i 2009. Nå har det pågått i fire år, og vi spør: Er språket klart nå? Kom på frokostseminar 7. desember og få svar fra Per Egil Hegge og våre to kursholdere Arkitekst og NTB. 

90 uker spart på klart språk fra Vegvesenet

(9.11.2012) 300 000 nordmenn sparer tid etter at Statens vegvesen begynte å bruke et mer folkelig språk i sine brev. Det viser en fersk undersøkelse Vegvesenet har gjort. De nye og mer lettleste brevene gjør at de 300 000 nordmennene sparer tid tilsvarende nesten 90 uker.

Stavanger kommune med stort språkprosjekt

(18.10.2012) Stavanger kommune har starta ei omfattande språksatsing. Målet er å auke språkmedvetet blant dei tilsatte og betre den skriftlege dialogen med målgruppene til kommunen.

Sjå opptaka frå frukostseminaret om fagformidling

(17.9.2012) På frukostseminaret 7. september gav professor Dag O. Hessen og redaktør Nina Kristiansen inspirasjon og praktiske råd om korleis ein kan nå fram til målgruppa med bodskapen sin. Nå kan du sjå opptaka og presentasjonane frå seminaret.

Klart språk i viktig dom

(27.8.2012) Norske jurister må lære av tingrettens dom og 22. juli-kommisjonens rapport og gjøre jusspråket mer folkelig, mener Språkrådets direktør. Også Aftenpostens politiske redaktør påpeker at språket i dommen og rapporten er klart og godt.

Tar grep i forhold til fokus

(18.7.2012) De språklige verstingene «ta grep», «i forhold til» og «fokus» er på retur i avisspaltene, melder avisa Aften. Statistikk over språkbruken i de fem største osloavisene viser nemlig en tydelig nedgang i bruken.

Nytt og betre nettkurs i nynorsk frå Språkrådet

(28.6.12) Språkrådet lanserer i dag eit nytt nynorskkurs. Kurset rettar seg særleg mot offentleg tilsette og elevar i den vidaregåande skulen, men er ope for alle. Innhaldet er laga i tråd med den nye nynorskrettskrivinga som gjeld frå 1. august. Kurset erstattar dei populære nynorskoppgåvene som tidlegare låg på nettstaden til Språkrådet.

Blogginnlegg: Floskelparade

(22.6.2012) Gjesteblogger er journalist og forfatter Per Egil Hegge.
Forfatteren Egil Børre Johnsen, som bl.a. har skrevet biografier om Nordahl Rolfsen og Knud Knudsen, og om mye annet fra norsk skolehistorie, er en av dem som iblant retter vel begrunnet kritikk mot norsk pedagogikk og skolepolitikk. I november hadde han en kronikk i fagforeningsorganet Utdanning, og der flesker han til med å sitere en overdådig floskelparade fra norske pedagogers vidunderlige verden.

Meld deg på nynorskkurs

(14.6.2012) Neste nynorskkurs hos Difi er 24. og 25. september i Oslo. No kan du melde deg på.

Meld deg på klarspråkskurs for leiarar!

(14.5.2012) Arbeider du som leiar og har ansvar for fagleg kvalitetssikring av ulike tekstar? Kor ofte kommenterer du også sjølve språket i tekstane? Og kor oppdatert er du når det gjeld klarspråk og skrivereglar? Det er heilt avgjerande at ikkje berre medarbeidarane dine, men også du sjølv veit kva som er godt språk i staten i dag.

Opptak og presentasjonar frå frukostseminaret 27. april

(3.5.2012) Frukostseminaret 27. april vart overført direkte på nett. No kan du sjå opptaka og presentasjonane.  

Har du meldt deg på Clarity 2012?

(16.4.2012) Clarity, en internasjonal organisasjon som arbeider spesielt for klart språk i regelverk, holder sin femte internasjonale konferanse i Washington DC 21.–23. mai. Det er fortsatt mulig å melde seg på.  

Frukostseminar 27. april: Brukartesting av tekstar

(30.3.2012) Korleis kan du med enkle metodar teste om teksten din er forståeleg for brukaren? Prosjektet «Klart språk i staten» inviterer til frukostseminar der du får praktiske råd og tips om metodar og verktøy for enkel brukartesting som alle kan utføre.

Pasientar skjønar ikkje sjukehusbrev

(5.3.2012) Mange pasientar forstår ikkje breva frå Oslo universitetssjukehus. Det kjem fram i ein årsrapport som Helse- og sosialombodet i Oslo offentleggjer denne veka.

Blogginnlegg: Lir du av «i forhold til»-sjuka?

(28.2.2012) Gjestebloggar er Gunnar O. Hæreid, assisterande fylkesmann i Sogn og Fjordane og leiar i Juristmållaget.
Lir du av «i forhold til»-sjuka? Vel, du er ikkje åleine. Politikarar, børsmeklarar, næringslivspampar, byråkrattoppar, advokatar, dommarar og andre som burde vita betre, har fått det føre seg at «i forhold til» kan erstatta dei fleste, om ikkje alle, preposisjonar eller adverb.

Klarspråksprisen 2011 til Statens pensjonskasse

(14.02.2012) Vinnaren av klarspråksprisen 2011 er Statens pensjonskasse (SPK), som har ansvar for eit viktig saksområde og ein komplisert bodskap som skal formidlast til nesten éin million brukarar. – Det er eit demokratisk problem dersom informasjon ikkje når fram til alle det gjeld, seier administrerande direktør Finn Melbø.

Klarspråkskonferansen på nett-tv

(21.2.2012) Klarspråkskonferansen 14. februar ble overført på nett-tv.

Blogginnlegg: Hvor vanskelig må det være?

(6.1.2012) Gjesteblogger er Susanna Laurin, som er daglig leder i Funka Nu, et konsulentfirma med spesialkompetanse innenfor universell utforming.
Jeg bor sammen med en hardt rammet dyslektiker. Når det kommer brev fra Skatteverket eller kommunen, er han sjanseløs med tanke på å forstå innholdet, eller bare det å åpne konvolutten.

Klarspråksprisen 2012 – på tide å nominere kandidater!

(12.9.2012) Statens klarspråkspris går til et statsorgan som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, forståelig og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Vet du om et prisverdig språktiltak?

God jul og godt klarspråksår 2013!

(21.12.2012) Klarspråksredaksjonen tek juleferie og er attende 2. januar. Da er prosjektet «Klart språk i staten» offisielt avslutta, men klarspråkssamarbeidet til Språkrådet og Difi held fram. Her kan du lese litt om korleis vi vil leggje opp dei sentrale tiltaka framover.

Klarspråk i Nav

(6.12.2012) Nav er i gang med eit stort klarspråksprosjekt med støtte frå «Klart språk i staten». Blant tiltaka i prosjektet er forbetring av utvalde standardbrev, etablering av ein brevstandard og utvikling av eit opplegg for kompetanseheving.

Kom i målform med Språkrådet!

(5.12.12) Språkrådet lyser ut 10 todagars nynorskkurs for statsorgan i 2013. Søknadsfristen er 1. februar 2013.

Statstilsette meiner dei skriv godt nok

(20.11.12) I ei fersk undersøking blant statstilsette svarer nesten alle at det er viktig å forbetre språket i statlege tekstar. Samtidig meiner ni av ti at dei sjølve skriv godt nok.

Nye nettsider: nynorskhjelp for statsansatte

(12.11.2012) Lurer du på hvor god du er i nynorsk? Har du tenkt at du selv eller kollegene dine trenger nynorskkurs? Lurer du på hva anerkjennelse heter på nynorsk? Diskuterer dere den nye rettskrivingen i nynorsk og lurer på hva som er lov og ikke å skrive? Det er hjelp å få!

Seminar: Ny alderspensjon: ikke til å forstå?

(05.11.2012) Alleårsregel, pensjonsbeholdning, basispensjonstillegg og nøytralt uttak. Alle begrepene er hentet fra den nye folketrygdloven. Hvorfor er  denne loven skrevet så vanskelig? Dette er temaet for det andre seminaret i rekken Lovlig uklart?

Seminar: Fra lovtekst til Facebook

(11.10.2012) Hva skjer med språket i en lov når det overføres til andre tekster? Er det en motsetning mellom klart språk og god juss? Hvilke utfordringer står man overfor når man skal skrive et lovspråk alle kan forstå? Og hvordan kan man best løse problemene som oppstår når man skriver tekster basert på eksisterende lover?

Fotokonkurranse

(6.9.2012) Klarspråkskalenderen 2013 er under planlegging. Nå kan du få bildet ditt i kalenderen!

Frukostseminar om fagformidling 7. september

(17.8.2012) Som saksbehandlar, kommunikasjonsarbeidar eller leiar i det offentlege må du formidle komplisert informasjon til personar som er utanfor krinsen av dei innvigde. Prosjektet «Klart språk i staten» inviterer til frukostseminar der professor Dag O. Hessen og redaktør Nina Kristiansen gir deg inspirasjon og praktiske råd om korleis du kan nå fram til målgruppa med bodskapen din.

Flere og bedre nettsider om språket i juridiske tekster

(12.7.12) Sidene om språket i lover og andre juridiske tekster på klarspråk.no er nå utvidet og oppdatert. Her finner du blant annet råd og hjelp, informasjon om undersøkelser samt artikler og bakgrunnsstoff om språket i dommer, lover og forskrifter.

Brukartesting kan hindre galne svar på spørsmål i skjema

(25.6.2012) Ei ny brukarundersøking frå Kunnskapssenteret viser at folk forstår ord om helsestatus ulikt. Ord som sjuk og frisk tyder ikkje heilt det same for alle. Testing av spørjeskjema og brosjyrar på førehand kan hindre galne svar når skjemaa vert tekne i bruk.

Se opptakene fra frokostseminaret 15. juni: Kom i gang med klarspråk

(21.6.2012) Lurer du på hva klarspråk er? Har du begynt, eller skal du i gang med et klarspråksprosjekt? Se opptakene og presentasjonene fra frokostseminaret 15. juni og få konkrete eksempler på hvordan du kan komme i gang med klarspråksarbeid i din virksomhet.

Frokostseminar 15. juni: Kom i gang med klarspråk!

(18.5.2012) Lurer du på hva klarspråk er? Har du begynt, eller skal du i gang med et klarspråksprosjekt? Kom på frokostseminar 15. juni og få konkrete eksempler på hvordan du kan komme i gang med klarspråksarbeid i din virksomhet.

Blogginnlegg: Rør ikke jordmor!

(10.5.2012) Gjesteblogger er Godi Keller, pedagog, forfatter og foredragsholder.
Det er mye god kåserimat i språket og dets uransakelige veier. Det er klart, for språket sitter dypt inni oss, et sted mellom kroppen og sjelen, tror jeg. Ordene er gamle og forteller skjulte historier. Har du noen gang grublet over at ordet natt på ganske mange språk er tallet åtte med en n foran?

Klarspråk i digitaliseringens tid

(20.4.2012) Klarspråk er et tema også i regjeringens digitaliseringsprogram, som ble lansert 11. april. I programmet heter det at statlige nettløsninger skal ha et klart og forståelig språk og være brukervennlige, og at statlige virksomheter skal føre et korrekt, godt og klart språk som kan forstås av alle. I programmet nevnes også språket i lover og forskrifter.

Lærerikt og inspirerande om nynorsk i staten

(2.4.2012) Gode rutinar, og leiarane med på laget. Det var stikkorda då over 50 statstilsette var samla i Språkrådet for å få vite korleis dei kan få til meir nynorsk i etatane sine.

Meld deg på kurs

(30.3.2012) Neste klarspråkskurs for saksbehandlere er i Bergen 22. mai. Påmeldingsfristen er 2. mai. Nå kan du melde deg på. Les mer om kurset

Søk støtte til språkarbeid

(1.3.2012) Også i år kan statsorganer søke om faglig rådgivning, klarspråkskurs på arbeidsplassen og/eller økonomisk støtte til språkarbeid gjennom prosjektstøtteordningen fra «Klart språk i staten». Søknadsfristen for årets tildeling er 30. mars.

Kom i målform! Seminar om nynorsk i staten

(22.2.2012) Er nynorskprosenten for låg? Slit du med forma? Bli med på seminar og kom i målform!

Evalueringen av prosjektet «Klart språk i staten» er kommet!

(14.2.2012) Har prosjektet «klart språk i staten» klart å bidra til å endre holdninger til språket i staten? Har språket blitt klarere og mer forståelig?

Ferske maler fra Fylkesmannen

(30.1.2012) Her på klarspråk.no er det meningen at alle skal kunne lære av andre, kopiere og herme. Nå kan alle fylkesmannsembetene dra nytte av klarspråksarbeidet til barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette arbeidet har blant annet resultert i rykende ferske maler for tilsynsarbeidet med skoler, kommuner og fylkeskommuner.

Velkommen til Klarspråkskonferansen 2012

(16.1.2012) 14. februar 2012 ønsker prosjektet «Klart språk i staten» velkommen til en ny klarspråkskonferanse, der statsråd Rigmor Aasrud deler ut statens klarspråkspris for 2011.