Blogginnlegg: Jeg er språkforbannet

(11.1.2011) Gjesteblogger er Elin Ørjasæter, E24-kommentator, forfatter og foredragsholder.
Jens Stoltenberg liker å døpe om departementer og direktorater i politiserende retning. Det er usigelig irriterende og vitner om dårlig prinsipiell tenkning. Bondeviks regjering åpnet ballet, med nyordet «Moderniseringsdepartement». Signalet var klart: «Vi er moderne, vi!» Søtt, velment og litt dumt.

Med Stoltenberg gikk det helt over styr med med navnesminken. Vi fikk Arbeids- og inkluderingsdepartementet, slik at ingen kunne være i tvil om statens generelle hjertevarme og velvilje. Vi fikk Fornyings- og administrasjonsdepartementet for å henlede tankene i riktig, positiv retning. Endelig fikk vi Kunnskapsdepartementet.

Les Espen Andersens fornøyelige artikkel om navnet «Kunnskapsdepartementet»: The Ministry of Knowledge.

Toppen av språkpolitisk surr kom med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Ordet “mangfold” har klistret seg inn i politikernes og byråkratenes hjerner, som et mantra.

Mangfold er ordet for alt som er bra, og er til og med anbefalt som erstatning for ordet «flerkulturell», som karakteriseres som «nokså uproblematisk» (tenk det!), men som likevel med fordel kan erstattes med «mangfold» slik at vi sier «det mangfoldige samfunnet».

Sitatene ovenfor er fra Integrering- og mangfoldsdirektoratets (puh…) brosjyre: «Et inkluderende språk» som kom ut i fjor høst. Brosjyren anbefales på ethvert nachspiel til spas og hygge.

Dessverre er ikke Stoltenberg alene i å drive nytale. Høyrestyrte Oslo Kommune trår til med “Utviklings- og kompetanseetaten”. Hva de driver med, er ikke godt å si.

I Orwells bok 1984 er staten delt inn i følgende ministerier; Sannhetsministeriet, som driver med propaganda og omskrivning av virkeligheten, Overflodsministeriet, som sørger for at det er konstant matmangel, Fredsministeriet, som tar seg av krig og Kjærlighetsministeriet, som er et fryktet terrororgan. Oppgaven til det norske Kunnskapsdepartementet kan tilsvarende sies å være å senke kunnskapsnivået i samfunnet.

Virkeligeheten endres ikke ved å skrive den om. Å politisere språket, for å fremme politisk riktige holdninger, er å skape et ensrettet og farlig samfunn. Staten bør tilstrebe et nøytralt og deskriptivt språk i alle sammenhenger. Vi fortjener å slippe assosiasjonene til Orwells 1984 , der myndighetene innfører statlig nytale.

Dette innlegget ble publisert på E24 16. april 2008.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter