USA har fått klarspråkslov

(19.11.2010) Den 13. oktober 2010 underteikna USAs president Barack Obama ei lov om klarspråk – The Plain Writing Act. Lova inneber at alle statlege dokument i USA skal skrivast i klarspråk. I lova blir klarspråk definert som «språk som er klart, konsist, velstrukturert og i tråd med mønsterpraksisen på fagfeltet».  

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter