Statsråden forklarar seg om offentleg språk

(9.4.10) I eit nettmøte 23. mars i år svarar statsråd Rigmor Aaserud i Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet (FAD) på eit spørsmål om klarspråk i offentleg sektor. Klarspråk er nemnt i kapittel 11 i dokumentet Politisk plattform for fleirtalsregjeringa. Statsråden understrekar at det er ein demokratisk rett for innbyggjarane å forstå kva det offentlege seier og skriv. Heile svaret frå statsråden kan du lese her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter