Krystallklar dom tok prisen

(24.9.2010) Domstolen Hovrätten för Västra Sverige fikk tildelt Klarspråkskristallen 2010 for en klar og forståelig dom i en sak som gjaldt økonomisk kriminalitet. Dommen er utformet på en måte som bryter med domstolenes innarbeidede skrivevaner.

Klarspråkskristallen – den svenske prisen for klart og forståelig offentlig språk  – deles ut av det svenske Språkrådet en gang i året. Den er en belønning for gode resultater i arbeidet for klare tekster, og en oppmuntring til å fortsette språkrøktarbeidet.    

Kategoriene som Klarspråkskristallen deles ut i, varierer fra år til år. I 2010 ble prisen delt ut i to kategorier: 1) nettekster, 2) dommer og kjennelser. Dommer er en tekstsjanger som tradisjonelt blir skrevet i et språk som er vanskelig å forstå. I år ville Språkrådet i Sverige premiere det arbeidet som svenske domstoler har satt i gang for å forbedre utformingen av dommer og kjennelser. 

Vinneren var Hovrätten för Västra Sverige. Hovrätten fikk prisen for en dom i en sak som gjaldt økonomisk i kriminalitet. Dommen har en utradisjonell utforming. Gjennom bilder og sammendrag har rettens ledelse forsøkt å gjøre det enklere for leserne å forstå det vanskelige innholdet i dommen. Den har også brukt et hverdagslig språk og informative overskrifter for å lette forståelsen. 

I juryens begrunnelse heter det blant annet at dommen, til tross for det kompliserte innholdet, er skrevet på en pedagogisk og nyskapende måte. Den har en klar struktur, god avsnittsinndeling, mange underoverskrifter og klargjørende sammendrag. Bilder og punktlister gjør den lettere å lese, og språket er enkelt og begripelig. Hovrätten er på god vei til å bryte med innarbeidede skrivevaner og tradisjonell skrivemåte, heter det i begrunnelsen.

Her finner du pressemeldingen fra Språkrådet i Sverige.
Hele dommen finner du på nettstedet til Hovrätten för Västra Sverige.
Mer informasjon om klarspråksarbeidet Hovrätten för Västra Sverige finner du i magasinet Domkretsen 2/2010, side 8 og 9.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter