Konkurranse!

(2.11.2010) Prøv deg som klarspråkskonsulent og hjelp oss å rydde opp i skoddeeimen.

Vi har noen offentlige tåkedotter som sårt trenger å bli klarere. La deg gjerne inspirere av eksemplene i tåkepratspalten!

Du kan velge om du vil prøve deg på én eller flere, og du kan formulere forslaget eller forslagene dine på nynorsk eller bokmål.

Send forslaget ditt innen 15. november 2010 til klarsprak@sprakradet.no. Merk e-posten «konkurranse». Tre vinnere (en for hver tåkedott) får et klarspråkskrus i posten.

 


Tåkedottene

1   Betalingsutsettelsen omfatter alle forpliktelser, som ikke er betaling for en fremtidig motytelse, som skyldneren har rett til å motta etter §§ 4-3 til 4-5 og som skyldneren har pådratt seg frem til den dag retten eller namsmannen har åpnet gjeldsforhandling.

(Fra gjeldsordningsloven)

2   Det er vår vurdering at risikoen knyttet til søkernes og spesielt mannlig søkers helsesituasjon, samt risikoen knyttet til et eventuelt adoptivbarns fungering utgjør et alvorlig usikkerhetsmoment i forhold til å kunne sikre en tilfredsstillende omsorgssituasjon for et utenlandsadoptert barn.

3   Om nødvendig må det legges frem opplysninger så registerfører kan prøve om ankeadgang foreligger og om fristen er overholdt.  

 

Lykke til!

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter