Klart språk i Fredrikstad kommune

(22.01.10) Fredrikstad er trolig den første kommunen som har laget en egen språkprofil. Kommunen har latt seg inspirere av prosjektet «Klart språk i staten» og utarbeidet et veiledningshefte for saksbehandlere. Nå skal det bli slutt på tunge og byråkratiske formuleringer i kommunale brev.

I veiledningsheftet står blant annet dette:

«Vi må tenke formidling når vi skriver brev og saksutredninger. Vi må ha som grunnholdning at vi skriver for å bli forstått, ikke av sjefen eller kollegaen, men av den som skal motta brevet eller fatte beslutningen. [...] En kommune må ofte fatte vedtak som ikke er slik enkeltmennesker eller grupper ønsker at de skal være. Ofte må overordnede, felles hensyn gå foran individuelle ønsker og behov. Å informere om slike vedtak kan likevel gjøres på en enkel og folkelig måte. Som regel vil mottakeren lettere godta et avslag eller en begrunnelse som er formet i et forståelig og enkelt språk.»

Heia Fredrikstad! Kanskje flere kommuner vil ta opp tråden?

Presseomtale:
Leder i Demokraten 13.1.2010: Klar tale i kommunen
Artikkel i Demokraten 16.1.2010: Kall en spade for en spade 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter