Klarspråkskonferansen 10. mars

(11.3.2010) Klarspråkskonferansen «Klar, men aldri ferdig» 10. mars samlet 236 deltakere i Oslo. Blant innlederne var de to statsrådene Rigmor Aasrud og Erik Solheim og arkitekten bak USAs klarspråkslov, Annetta Cheek. Opptakene og presentasjonene fra konferansen ligger nå ute.

Vinnerne av klarspråksprisen i 2009 og 2010 orienterte om arbeidet sitt, og to brukere kom med sine synspunkter på språket i det offentlige. Språk i lover og forskrifter stod også på programmet. Prosjektet «Klart språk i staten» takker alle innlederne og deltakerne for en vellykket konferanse.

Fikk du ikke med deg konferansen?
Se opptakene her:

Direkteoverføring av «Klar, men aldri ferdig» kl. 9.30–11.30
Direkteoverføring av «Klar, men aldri ferdig» kl. 12.30–15.30

Program

09.30

Velkommen

09.40

Hvorfor skal vi skrive klart i forvaltningen?
ved statsråd Rigmor Aasrud, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Enklere med Erik
ved miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

10.00

Om klarspråksarbeidet i staten
ved Hans Christian Holte, direktør i Difi og rektor Åse Lill Kimestad, nestleder i styret i Språkrådet

10.30

Kommentarer fra to brukere
Jo André Fiksdal fra OXX og reporter Mats Rønning fra NTB

11.00

Vi er på veg, men ikke i mål – vinnerne av klarspråksprisen 2009 og 2010
ved Astrid B. Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen og Bente E. Engesland, kommunikasjonsdirektør i Utlendingsdirektoratet

11.30

Lunsj

12.30

The winding road leading to The Plain Writing Act
by Annetta Cheek, Chairman for the Board of Directors, Center for Plain Language, Washington DC, USA

13.30

Klart språk i departementene – muligheter og utfordringer
ved departementsråd Harald Nybøen, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

14.00

Kaffe og te

14.30

Hvilke utfordringer gir lovspråket oss? Myter og sannheter
ved høyesterettsdommer Kirsti Coward

15.30

Avslutning


 

Presentasjoner

Hans Christian Holte
Åse Lill Kimestad
Jo André Fiksdal
Mats Rønning
Annetta Cheek 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter