Klar tale frå dommarstanden

(11.11.2010) I siste utgåve av magasinet Rett på sak får vi stadfesta at mange norske juristar er opptekne av språk. Ein dommar i Høgsterett, ein dommar i lagmannsretten, to tingrettsdommarar, ein jordskiftedommar og ein rådgjevar i Justisdepartementet er samstemte: Det er rom for klarare og betre språk i norske dommar, lover og forskrifter.

 

Smakebitar frå oppslaget:

«Språk i dommer er et viktig tema.»
Arne Solberg, dommar i Bergen tingrett

«Det er mange dommer som har godt språk også, men jeg har inntrykk av at det er mange som har et tungt språk fordi dommere tror det skal være sånn, at det er en stil som skal følges.»
Inge D. Hanssen, journalist i Aftenposten

«Er språket godt og strukturen og oppbygningen av reglene logisk, vil dette smitte over på den juridiske språkbruken både i forvaltningens vedtak og domstolens avgjørelser.»
Inger Riis-Johannessen, forskriftseininga i Justisdepartementets lovavdeling

«Kortere setninger og et enkelt språk gjør dommen mer tilgjengelig for partene. De juridiske betraktningene våre taper seg ikke ved at språket forenkles.»
Mette Jenssen, lagdommar i Borgarting lagmannsrett

«Dommerne kan med fordel bruke enklere språk. Det er krevende, men fullt mulig å bruke kortere setninger, mer journalistisk form og likevel beholde den juridiske presisjonen.»
Finn Haugen, dommar i Oslo tingrett

Heile oppslaget om språk i domstolane kan du lese på side 14–22 i magasinet Rett på sak 3/2010. Magasinet blir gjeve ut av Domstoladministrasjonen.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter