Blogginnlegg: Å skrive er hardt arbeid

(6.4.10) Gjesteblogger er Aage Rognsaa, cand.philol. og førstelektor ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH).
«Skriving er 90 % hardt arbeid», sa Ernest Hemingway. Det er like godt å innrømme det – å skrive kan være kjedelig, vanskelig og lite gledesfylt. Når jeg holder skrivekurs for saksbehandlere, pleier jeg å bruke dette sitatet. Jeg innbiller meg at det kan være en trøst for deltakerne å se at de proffe antagelig sliter like mye med skrivingen som vi amatører. 

 

 

I siste nummer av Samtiden leser jeg et lengre intervju med Karl Ove Knausgård. Samtalepartner er hans forfattervenn gjennom mange år, Tore Renberg. Ett av temaene de bruker tid på, er selve skriveprosessen. Hvordan jobber Knausgård med tekstene sine? Hva slags skribenttype er han?

Før vi går nærmere inn på hva Knausgård og Renberg sier om skriving, la oss oppsummere hva skrivforskerne forteller om ulike måter å jobbe med tekst på. Noen skriveforskere deler oss inn i fire skribenttyper: oljemalere, arkitekter, murere og akvarellmalere. Oljemalerne skriver om igjen og om igjen, begynner med en skisse, legger lag på lag og forbedrer tekstene sine i opptil 20 omganger. Arkitektene planlegger nøye før de skriver. De lager en detaljert plan for teksten, og så skriver de den ut etter planen. Murerne jobber langsomt, skriver en setning ferdig så perfekt som mulig, før de går videre til neste setning. Akvarellmalerne bearbeider ikke tekstene sine i det hele tatt – de skriver dem ut korrekte og fullt ferdige på første forsøk.

I Samtiden-intervjuet sier Knausgård bl.a. dette om sin skriveprosess: ”En tid for alt brukte jeg seks år på. De fem første årene skrev jeg uten å komme noen vei. Så hele boka er skrevet i løpet av det siste året, og to tredjedeler av den er skrevet på to måneder. […] Så å være forfatter for meg handler veldig mye om tålmodighet.” Her har vi altså en typisk oljemaler, ser det ut til. Men litt lengre ut i intervjuet går han over til å snakke om skrivingen av Min kamp 2: ”Med bind 2 oppdaget jeg […] at den var for ensidig og ubalansert. For å rette opp det, skrev jeg en fortelling jeg egentlig hadde tenkt å gjøre i femte bind. Den ble på femti sider, og den skrev jeg på ett døgn.”  Er Knausgård nå blitt akvarellmaler? Eller går det an å være begge deler, tro?

Også Renberg kommenterer skriveprosessen, både sin egen og mer generelt.  I innledningen til et spørsmål sier han: ”Jeg tror det finnes like mange gode romaner som har vært nøye utpønskede som det finnes dem som er skrevet på den fomlete måten du argumenterer for, og svært mange har antagelig kommet til som en blanding av nøye planlegging og brudd med de samme planene, […].” Det kommer fram at Renberg tilhører arkitekttypen. Han sier bl.a. at han liker ”å starte dagen med en god plan”.

Hva kan vi amatørskribenter lære av dette? Først og fremst at skriveprosessen kan arte seg nokså forskjellig for forskjellige mennesker. Du har det kanskje som meg, som varierer metoden etter situasjonen? Prosessen min avhenger av hvor lang teksten er, hva slags tidsfrist jeg har, hvor godt jeg kjenner saken, og hvor mye erfaring jeg har med å skrive liknende tekster.

Jeg tror at alle – enten vi er skjønnlitterære forfatter eller saksbehandlere – kan skrive gode tekster. Men en god tekst kommer ikke seilende på ei fjøl. Den er som regel et resultat av tålmodighet og hardt arbeid.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter