Vet du om et prisverdig språktiltak i staten?

(15.4.09) Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT lanserer Statens klarspråkspris, en pris for godt språk i staten. Statens klarspråkspris skal gå til et statsorgan som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, forståelig og brukervennlig språk i sine tekster til publikum.

Prisen skal deles ut første gang i 2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Prisvinneren får en original kunstgjenstand til odel og eie.

Statsorganer som er kandidater til prisen, må kunne vise til

  • klar og lett forståelig informasjon til publikum (i for eksempel skjemaer, veiledninger, brev og nettekster)
  • systematisk og dokumentert innsats for godt språk, både nynorsk og bokmål
  • et språkarbeid som involverer store deler av virksomheten

Kandidater til prisen må ha gjennomført konkrete tiltak med gode resultater.  Prisen skal både være en belønning for innsatsen som er gjort, og en oppmuntring til å fortsette arbeidet med å skrive klare og brukertilpassede tekster.

Alle kan sende inn forslag til kandidater. Send forslag med begrunnelse til klarsprak(a)sprakradet.no. Skriv «Klarspråksprisen 2009» i emnefeltet. Fristen er 15. mai 2009.

Du finner mer informasjon om prisen her.

 

Logo «Klart språk i staten»Prisen er et av tiltakene i prosjektet «Klart språk i staten», som finansieres av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter