Flere språkprosjekter får støtte

(1.7.2009) Prosjektet «Klart språk i staten» deler nå ut 1 million kroner ekstra til språkprosjekter i staten.

Som et av tiltakene i prosjektet «Klart språk i staten» deler Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) ut økonomisk støtte til språkforbedringsprosjekter. Ved søknadsfristens utløp 15. april var det kommet inn søknader for ca. 3,8 millioner kroner fra 13 statsorganer. I første omgang ble det delt ut 1 million kroner til syv av søkerne.

Nå har FAD lagt 1 million kroner ekstra i potten for å kunne støtte flere av de gode prosjektene som statsorganer har søkt om støtte til. Prosjektet er nå i ferd med å fordele disse midlene blant statsorganer som ikke fikk i første omgang. Midlene fordeles altså fortsatt blant de statsorganene som søkte før fristens utløp, og det er ingen ny utlysning av midler før til neste år.

En fullstendig oversikt over hvilke språkprosjekter som får midler, vil publiseres her på www.klarspråk.no. I tillegg til økonomisk støtte har også flere av virksomhetene søkt om og fått tildelt rådgivning fra prosjektet.

Se også nyhetssak på www.regjeringen.no.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter