Alternativ beføyelse

(3.11.09) «En beføyelse skal anses som uforholdsmessig dersom den påfører selgeren kostnader som i forhold til den alternative beføyelsen er urimelige ...»

Beføyelse er bare ett av ordene du kan finne i heftet Kansellisten, som Språkrådet nettopp har utgitt. Heftet inneholder «kanselliord» som kan gjøre en tekst vanskelig å forstå. Kansellisten gir deg alternativer til beføyelsen! Dessuten får du gode råd om hvordan du kan unngå kronglete kansellistil.

Ideen til heftet er hentet fra det svenske språkrådets «Svarta listan», men det norske manuset er skrevet fra grunnen av. 

Du kan bestille heftet hos Språkrådet eller laste det ned fra Språkrådets nettsider.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter