Soleklar og julelys melding

(23.12.2009) Nå i mørketiden vil vi gjerne ha levende lys. Samtidig må vi tenke på brannsikkerheten. Et statlig selskap som har med mange statsorganer å gjøre, har derfor sendt ut en advarsel. Her er et lite utdrag:

Blogginnlegg: Utfordringa er problemet

(21.12.09) (21.12.09) Gjestebloggar er Finn Tokvam, forfattar, artist og programmedarbeidar.
Sit du fast i bilkø i Bergen sentrum, har du ikkje eit problem. Du har støytt på ei trafikal utfordring. Står du i sjukehuskø, er du ein del av ei helsepolitisk utfordring. Mistar du jobben har du ikkje eit problem. Du står overfor ei ny og spennande utfordring.

Blogginnlegg: Språkleg vrakgods?

(09.12.09) (9.12.09) Gjestebloggar er Eli Bjørhusdal, phd-stipendiat i norsk ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Snadd og snåld og snut og snyta. Tut og trut og strut og stryta. Nebb og tryne, rott og rane, kjeft og klove, gron og grane, munn og mule, mutt og putt, sleik og slabb og søt og sutt.

Kryptisk språk i plan- og bygningsetaten

(27.11.09) Uklart språk er et problem også i kommunene. I aftenutgaven av Aftenposten 26.11.09 er det et oppslag om språket i plan- og bygningsetaten i Oslo. Skribenten nevner prosjektet «Klart språk i staten». Han mener at behovet for et klarspråksprosjekt er like stort i kommunene.

Blogginnlegg: Å snakke mellom linjene

(23.11.09) (23.11.09) Gjesteblogger er Kato Nykvist, konstituert politisk redaktør i Nationen.
Jeg hadde nylig gleden av å følge forhandlingene i Norsk bonde- og småbrukarlag. Der var landbruks- og matminister Lars Peder Brekk en av talerne. Han advarte bøndene mot å bruke stammespråk som bare blir forstått av folk innenfor næringa. Brekks poeng er at bønder, som i stor grad er avhengige av økonomiske tilskudd, må være i stand til å rettferdiggjøre hvorfor samfunnet skal bruke skattepenger på å opprettholde norsk landbruk. 

Blogginnlegg: Klar tale frå universitetet

(03.11.09) (3.11.09) Gjestebloggar er Maria Svendsen, leiar i Norsk Målungdom og styremedlem i Noregs Mållag.
Som alt her i verda, er ikkje universitetet kva det ein gong var. På mange emne vert det sett strenge oppmøtekrav til studentane, utan at det treng å samsvara med utbytet av å vera til stades. Det luktar skule av slikt. Samstundes har universitetet mindre pengar å nytta på studentane. Det fører til at dei ikkje kan ta seg råd til å retta like mange oppgåver som før. Den geniale løysinga er å passa på at so mange studentar som mogleg får med seg det knappe undervisningstilbodet som finst, anten dei får noko ut av det, eller ikkje. So kan det vera det same med skrivetrening og attendemelding.

Reine ord for penga

(26.10.09) Prosjektet Klart språk i staten har i år lyst ut midler og rådgivningsstøtte til språkprosjekter i staten. Støtten skulle gå til statsorganer som forvalter rettigheter og plikter, og som har stor kontaktflate.

Fylkesmannen vil satse på godt språk utan å gi slepp på fagleg presisjon

(9.10.09) Prosjekt Godt språk hos Fylkesmannen og klarspråksprosjektet til regjeringa «oppleves utelukkende som positivt, nødvendig, viktig og relevant» av fylkesmennene. Det går fram av rapporten om språkrutinar og språkhaldningar i embeta frå Opinion AS.

Klar tale frå regjeringa

(7.10.09) I dokumentet Politisk plattform 2009-13, som den nye Stoltenberg-regjeringa la  fram i går, står det mellom anna at regjeringa vil vidareføre arbeidet for klart språk i offentleg sektor. Punktet er nemnt i kapittel 11 i dokumentet.

Gå på kurs!

(14.9.2009) Har du fått ansvar for å sette i gang et språkprosjekt? Ønsker du et slik ansvar, eller er du allerede i gang og trenger inspirasjon og nye ideer? Da kan kurset «Å lede et språkforbedringsprosjekt» være noe for deg.

UDIs språkprofil er klar!

(8.9.09) UDI har lansert den nye språkprofilen sin. Den består av råd og retningslinjer for hvordan hver enkelt ansatt i UDI kan skrive bedre. Målet er at den skal bidra til et godt, klart og korrekt språk i UDI, og dermed også til god service. Les mer om språkprofilen her.

 

 

Lånekassen får klarspråksprisen for 2009

(20.8.09) Lånekassen vart i dag tildelt statens klarspråkspris for 2009. Prisen er ei påskjøning for arbeidet med godt og klart språk i statsforvaltninga og vart delt ut av fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Flere språkprosjekter får støtte

(1.7.2009) Prosjektet «Klart språk i staten» deler nå ut 1 million kroner ekstra til språkprosjekter i staten.

Klar tale frå statsråden

(16.6.09) Statsråd Heidi Grande Røys i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har sendt eit brev til kollegaene sine i regjeringa og oppfordra dei til å syte for eit  klart og forståeleg språk i eige departement og i eigen sektor.

Klarspråk i praksis: Hva kan du gjøre selv?

(25.5.09) Sliter du med skrivingen? Da skal du vite at dette nettstedet har mange gode generelle råd til skribenter. På siden «Skriveråd» finner du nyttig verktøy, blant annet sjekkliste for skribenter, Kansellisten, nynorskhjelp og lesbarhetsberegner.

Prosjektet «Klart språk i staten» er lansert!

(9.3.09) Velkommen til www.klarspråk.no, nettstaden til prosjektet «Klart språk i staten»! Her finn du gode tips og råd om korleis du kan skrive klart og forståeleg. Her kan også innbyggjarane sjølv sende inn døme på dårleg språk frå det offentlege, og dei kan delta i diskusjonar på bloggen «I klartekst». – Fleire verksemder er allereie i gang med å betre språket, men eg vil at enda fleire tek ansvar for dette viktige arbeidet, som fremjar demokratiet og skaper tillit, seier statsråd Heidi Grande Røys.

 

Motta nytt fra Klarspråk og del sider med andre

(21.12.09) Klarspråk.no har fått to nye funksjoner som gjør det lettere å holde seg oppdatert på nyheter og å tipse andre om nyttige sider på nettstedet.

 

Betre språk på nettstaden

(14.12.09) Klart, godt og brukarvennleg språk skal kjenneteikne nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning (DN) i framtida. Direktoratet er eitt av fleire statsorgan som har fått økonomisk støtte frå prosjektet «Klart språk i staten» for å betre språket i kommunikasjonen med publikum. Hos DN har dei satsa på språket på nettsidene først og utvikla ein eigen språkprofil for www.dirnat.no.

Blogginnlegg: Norwenglish for internasjonalisering hjemme

(30.11.09) (30.11.09) Gjesteblogger er Marita Kristiansen, førsteamanuensis i engelsk fagspråk ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved Norges Handelshøyskole.
Er det å snakke engelsk på jobben og å bruke engelsk i undervisningen med på å gi oss internasjonale impulser og et rikere tilbud? Det som er sikkert, er at det norske fagspråket taper slag etter slag i kampen mot engelsk i høyere utdanning.

Ros til Likestillings- og diskrimineringsombodet

(23.11.09) Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) er blant dei statsorgana som har fått økonomisk og fagleg stønad gjennom prosjektet Klart språk i staten. Den faglege stønaden fekk LDO frå språktenesta for statsorgan i Språkrådet, som i oktober gjennomgjekk språket i nokre utvalte vedtaksbrev.

Blogginnlegg: VM i forkortingar

(17.11.09) (17.11.09) Gjestebloggar er Tove Eivindsen, informasjonskoordinator ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Om det er ein ting organisasjonar har til felles, så er det tendensen til å utvikle ”stammespråk”. Eller mikrososiolektar, om ein vil. Vi lagar vår eigen måte å prate på, med eigne ord, uttrykk og vendingar.

Og vi lagar forkortingar. Dei hersens forkortingane.

Alternativ beføyelse

(3.11.09) «En beføyelse skal anses som uforholdsmessig dersom den påfører selgeren kostnader som i forhold til den alternative beføyelsen er urimelige ...»

Beføyelse er bare ett av ordene du kan finne i heftet Kansellisten, som Språkrådet nettopp har utgitt. Heftet inneholder «kanselliord» som kan gjøre en tekst vanskelig å forstå. Kansellisten gir deg alternativer til beføyelsen! Dessuten får du gode råd om hvordan du kan unngå kronglete kansellistil.

Klarspråk i statsbudsjettet

(13.10.09) Regjeringen trekker fram prosjektet «Klart språk i staten» som «eit godt døme på eit tiltak som både er med på å fornye offentleg sektor og å gjere forvaltninga betre». Regjeringen går inn for å videreføre prosjektet i 2010.

Og vinneren er ...

(8.10.09) Nettstedet E24 har i dag kåret Norges mest jålete yrkestittel. Vinneren er «resultatsenhetsleder». Denne tittelen brukes i mange kommuner om lederne i de forskjellige enhetene. Dessuten har den mange steder skviset ut titler som rektor eller barnehagestyrer. Her kan du lese hele artikkelen fra E24.

Oppblåste stillingstitler?

(30.9.09) De fleste har vel hørt om «key account manager» og «business controller».  Men hva ligger egentlig i slike titler? Er det noe i dem, eller er de mest til pynt? Nettstedet E24 ønsker nå å kåre Norges største «silikontittel». Resultatet blir kunngjort torsdag 8. oktober.

Blogginnlegg: «I forhold til» – den n-te landeplage

(14.09.09) (14.9.09) Gjesteblogger er Stian Hårstad, stipendiat ved NTNU.
Det er godt mulig jeg er oversensibel og lider av forstørrede petimeter-kjertler, men jeg blir iallfall grenseløst irritert av nordmenns stadig økende ”i forhold til”-misbruk – det som Per Egil Hegge har kalt ”forholdismen”. Når jeg sier økende misbruk, er dette ærlig talt bare en subjektiv oppfatning og ikke noe jeg har empirisk belegg for. Men mitt inntrykk er at frasen ”i forhold til” de siste årene har opplevd større framgang enn brunsneglen og kongekrabben til sammen.

Følg utdelingen av klarspråksprisen på nett-tv

(19.8.09) Statsråd Heidi Grande Røys deler ut statens klarspråkspris torsdag 20. august på Litteraturhuset i Oslo. Du kan følge hele frokostseminaret og utdelingen på nett-tv fra kl. 09.00.

Språk – over alle grenser

(3.7.09) Gjestebloggar er Arne Hjeltnes, konsernsjef for det skandinaviske digitale kommunikasjonsselskapet Creuna.
Nasjonalfilosofen Arne Næss sa ein gong at kinesisk er ikkje verdas største språk. Det mest utbreidde språket i verda er bad English. Og det er det språket me nordmenn har satsa på.

Klarspråksprisen 2009

(19.6.09) Hvem skriver klarest i staten her? Svaret får du 20. august 2009!

Om tåkeprat i Språkteigen: Altfor mye bla-bla i staten

(25.5.09) Søndag 24. mai handlet det om vage formuleringer i Språkteigen (NRK P2). Språkrådet observerer at kansellispråket i staten er på vei ut, men at vi i stedet har fått lange, substantivtunge setninger med moteord som «fokus» og «perspektiv» samt «forholdismer» i fleng. Prosjektet «Klart språk i staten» ble også omtalt. Hør selv på NRKs nettradio.

Vet du om et prisverdig språktiltak i staten?

(15.4.09) Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT lanserer Statens klarspråkspris, en pris for godt språk i staten. Statens klarspråkspris skal gå til et statsorgan som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, forståelig og brukervennlig språk i sine tekster til publikum.