Bla

Klarspråk.no er under revisjon

(11.05.20) Klarspråk.no er for tida under omlegging. Nettstaden får ny utsjånad og oppdaterte råd over sommaren.

Klarspråkssamarbeid mellom Oslo og Bergen

(15.01.20) Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har inngått ein avtale om eit klarspråkssamarbeid for jusstudentar.

Oslo kommune satser på klart språk

(8.10.19) I høst har Oslo kommune lansert sin egen språkprofil. Virksomhetene i kommunen blir bedt om å oppnevne språkkoordinatorer, og kommunen har laget en egen podkast.

Følg med på lovkonferansen her!

(4.6.19) Selv om du ikke har anledning til å være med på Lovkonferansen 2019, kan du få med deg alt likevel. Hele konferansen blir strømmet direkte.

No image

Gratulerer med klarspråksprisane!

(27.3.19) Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har delt ut klarspråksprisane for 2018.

No image

Meld deg på PLAIN-konferansen no!

(12.3.19) Er du oppteken av godt språk og effektiv kommunikasjon? Velkomen til den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN. Difi og Språkrådet er vertskap saman med organisasjonen Plain Language Association International (PLAIN).

Uklart språk er et demokratisk problem

(16.01.19) I sitt siste språkprosjekt har Stavanger kommune sett nærmere på språket i beslutningstekster. Funnene i kartleggingen er nedslående, skriver Åse Wetås i en kronikk i Kommunal Rapport.

No image

Vil de bidra til den internasjonale PLAIN-konferansen 2019?

(13.11.18) Kan de vise at arbeid for godt og klart språk gir resultat? Då vil vi gjerne høyre frå dykk!

Vinneren er trukket!

(3.9.2018) Lisa-Marie Pettersen Leira ble den heldige vinneren av et gavekort på 500 kroner i forbindelse med brukerundersøkelsen vår om nettstedet klarspråk.no. Vi gratulerer!

Departementsansatte ønsker klarere språk i lover

(6.4.2018) Departementsansatte mener at lover og forskrifter skal være forståelige for folk flest, og ønsker å lære mer om godt lovspråk. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse som Difi har gjennomført i departementene.

Følg prisutdelinga på nettet

(19.3.18) Frukostseminaret med utdeling av klarspråksprisane 2017 blir overført på nett. Om du ikkje kan delta på seminaret 21. mars, kan du følgje sendinga direkte her.

No image

Blågrøn regjering satsar på meir klart språk

(15.1.2018) Den nye regjeringa vil styrke arbeidet med klart språk i staten og kommunane.

Meld deg på kurset Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

(24.11.17) NTNU arrangerer eit kompetansegjevande deltidskurs for deg som vil bli betre til å skrive i jobben. Påmeldingsfristen er 19. januar 2018.

Smittsom sykdom lammer helsespråket

(11.10.2017) Ansatte ved norske sykehus er flinke til å finne diagnoser og behandle sykdom, men vår egen substantivsyke klarer vi ikke å gjøre noe med, skriver kommunikasjonssjefen ved Sykehuset Telemark i en artikkel i Dagens medisin.

No image

Skriveverksted med Språkrådet

(2.10.2017) Vil dere skrive klarere tekster og bli bedre til å bruke klarspråksteknikkene? Nå kan dere søke om å få skriveverksted med Språkrådet i 2018. Søknadsfristen er 6. november 2017.

Språkfagleg hjelp i lovarbeidet

(21.9.17) Prosjektet «Klart lovspråk» lyser no ut to «pakker» med språkfagleg hjelp til departement som skal i gang med lovarbeid. Alle departement kan søkje om å få tildelt ei pakke, og fristen er 1. november 2017.

No image

Bruk menneskespråk!

(22.6.17) Statsråd Jan Tore Sanner fikk en klar oppfordring da han inviterte ungdom, pasienter og andre innbyggergrupper til språkverksted: Slutt å skrive så vanskelige tekster! Han oppfordret både staten, fylkene og kommunene til å bruke menneskespråk i stedet.

Kommunesektoren får 1,5 millionar kroner til klart språk

(14.6.2017) KS har delt ut til saman 1,5 millionar kroner til 44 kommunar og fylkeskommunar som skal arbeide for å forbetre språket sitt. 

No image

Frokostseminar: Klarspråksarbeid i næringslivet

(5.5.17) I samarbeid med Kommunikasjonsforeningen arrangerer Språkrådet et frokostseminar om klarspråksarbeid i næringslivet. Seminaret er allerede fulltegnet, men du kan følge det på nett-tv.

No image

Klarspråksprisane 2016

(27.2.2017) I dag vart heile fire klarspråksprisar delte ut i Oslo: utmerkinga «Årets trekkhund», temaprisen 2016, klarspråksprisen for kommunane og klarspråksprisen for staten.

Vil du bidra på den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN 2017?

(3.2.2017) Brenner du for klarspråk, informasjonsdesign eller brukervennlighet? Eller alt på én gang? Har du noe å dele om disse emnene? Den internasjonale organisasjonen PLAIN inviterer deg nå til å sende inn forslag til innlegg på konferansen PLAIN 2017, som arrangeres i Graz i Østerrike i september.

Lær meir nynorsk i 2017!

(13.1.17) Språkrådet tilbyr eit ope dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar. På kurset går deltakarane gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

Nordisk konferanse: «Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening»

(11.1.17) Nå kan du melde deg på den nordiske klarspråkskonferansen i København i mai. Til konferansen kommer praktikere og forskere fra hele Norden for å snakke om det offentliges kommunikasjon i digitale kanaler.

Opptak frå frukostseminaret 24. november

(30.11.16) Fekk du ikkje med deg frukostseminaret om klarspråksverktøy? No kan du sjå opptak frå seminaret.

Frokostseminar 24. november: Bli kjent med nettkurset «Den gylne pennen» og andre klarspråksverktøy

(10.11.16) Kom og bli inspirert til å skrive klarere! Difi og Språkrådet inviterer til frokostseminar der du får presentert råd og tips om hvordan du kan ta i bruk det nye nettkurset i klarspråk, «Den gylne pennen». Vi vil også vise andre verktøy som kan hjelpe deg i klarspråksarbeidet, og du kan gi oss tilbakemeldinger på verktøyene og komme med innspill om hva vi bør utvikle videre.

No image

Klarspråksprisen har gjeve oss ny energi

(18.10.16) Fristen for å nominere kandidatar til Klarspråksprisen 2016 er 21. oktober. Fjorårsvinnaren Lotteri- og stiftelsestilsynet seier prisen både var ei anerkjenning av eit målretta arbeid og ei forplikting for framtida.

Penn til tusen

(14.9.16) Nettkurset «Den gylne pennen» har etter tre månader meir enn 1000 registrerte brukarar.

Om språk og makt i fersk klarspråksrapport

(7.9.16) Rapporten fra den siste nordiske klarspråkskonferansen er nå publisert. Gjennom 15 artikler belyser foredragsholderne konferansens tema «fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon» i et overordnet perspektiv. De deler også sine praktiske erfaringer fra klarspråksarbeidet.

Klarere forsvarsforskrifter

(25.8.2916) Forsvarsdepartementet har sendt ut forslag til tre nye forskrifter. Forslaget omfatter revisjon og sammenslåing av ni forskrifter. Målet er å få et helhetlig regelverk som er enklere, mer tilgjengelig og oppdatert. 

Søk om støtte til tekstrevisjon og måling av effektene av klarspråksarbeid

(23.6.16) Difi har opprettet to støtteordninger for arbeidet med klart språk i staten. Alle statlige virksomheter kan søke, og fristen er 19. august 2016.

Ein million kroner til klart språk i kommunesektoren

(17.6.2016) KS har no delt ut totalt ein million kroner til klarspråksarbeid i 48 kommunar og fylkeskommunar, gjennom ei støtteordning i programmet «Klart språk i kommunesektoren».

Opptak frå frukostseminaret 11. mai

(23.5.2016) Fekk du ikkje med deg frukostseminaret om effektar av klarspråk? No kan du sjå opptaka og presentasjonane på nettet.

Kurs i å skrive klare og gode lover og forskrifter

(2.5.2016) Difi lyser nå ut dagskurs i å skrive klare og gode lover og forskrifter. Totalt blir det lyst ut 18 slike kurs, og samme statsorgan kan søke om å få tildelt flere kurs. Søknadsfristen er 1. juni 2016.  

Søk om støtte til skriveverksteder for juridiske tekster (lover og forskrifter)

(6.4.2016) Statsorganer kan nå søke om støtte fra prosjektet «Klart lovspråk» til å holde skriveverksteder for juridiske tekster, fortrinnsvis lover og forskrifter. Støtten er på kr 60 000 per virksomhet og skal dekke innleie av språkrådgiver. Prosjektet har midler til å dekke verksteder for seks statsorganer. Søknadsfristen er 1. juni 2016.

Klarspråk gir resultat

(16.3.2016) Klarspråk er med på å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor og gir resultat både for innbyggjarar, stat og kommune. No har Difi samla ti døme på konkrete effektar av klarspråksarbeid. Døma finn du både på nett og i papirversjon.

Vil du lære mer om skriveverksteder? 

(9.3.2016) Flere statlige virksomheter har stor nytte av skriveverksted som metode. På Difis seminar 31. mars får du vite mer om hvordan denne metoden brukes i arbeidet med å skrive gode og klare juridiske tekster. 

Sjå prisutdelinga på nettet

(2.3.2016) Kven vinn Statens klarspråkspris for 2015? Og kva er eigentleg problemet med språket i lover og forskrifter? Følg med på nettet i morgon tidleg.

Frukostseminar med utdeling av statens klarspråkspris 2015

(12.2.2016) Kven vinn klarspråksprisen for 2015? Og kva er eigentleg problemet med språket i lover og forskrifter? Svar får du på frukostseminaret 3. mars.

Meld deg på kurset Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

(19.1.16) Det florerer ikke av skrivekurs fra det offentlige for det offentlige. Nå tilbyr NTNU et kompetansegivende deltidskurs for deg som vil bli bedre til å skrive i jobben din.

Opptak frå frukostseminaret 7. desember

(09.12.15) (9.12.2015) Fekk du ikkje med deg frukostseminaret om digitale tenester? No kan du sjå opptaka frå seminaret.

Frokostseminar: Språk og kommunikasjon i digitale tjenester

(9.11.2015) Hva skal til for at en digital tjeneste blir enkel å forstå og lett å bruke for innbyggerne? Hvordan bør språket være, og hvordan kan språket og oppbyggingen av tjenesten skape en god brukeropplevelse? Kom på frokostseminar og få eksempler på brukerrettet språk og beste praksis for språk og kommunikasjon i selvbetjeningsløsninger på nett.

Klarspråksprisen 2015

(6.10.2015) Nå kan du nominere kandidater til Statens klarspråkspris 2015! I tillegg til hovedprisen deler vi ut en temapris til en klar og god forskrift, og vi vil hedre «årets trekkhund», altså en person som har gjort en særskilt innsats i klarspråksarbeidet.

Frokostseminar: Hvordan forklare komplisert regelverk på en forståelig måte?

(16.9.2015) Difi inviterer til frokostseminar om veiledningsplikten og hvordan man kan forklare komplisert regelverk på en måte som er forståelig for publikum.

Opptak frå frukostseminaret «Kom i gang med klarspråk»

(31.8.2015) Her finn du no opptak og presentasjonar frå frukostseminaret 31. august.

Opptak frå frukostseminar om klarspråksarbeid 9. juni

(25.6.2015) Til no har seks statsorgan vunne statens klarspråkspris, og to har vunne temaprisen. Kva skjer når konfettien har lagt seg og klarspråksarbeidet skal halde fram i den daglege drifta? Korleis sikrar ein at klarspråksarbeidet får varig verknad, og at verknaden ikkje forsvinn når prosjektperioden er over? På frukostseminaret 9. juni delte tre tidlegare prisvinnarar sine erfaringar.

Presentasjoner fra den nordiske klarspråkskonferansen

(15.6.2015) Nå ligger presentasjonene fra den nordiske klarspråkskonferansen på nettet.

Søk om stønad til skriveverkstader for juridiske tekstar

(4.5.2015) Statsorgan kan no søkje prosjektet «Klart lovspråk» om stønad til å halde skriveverkstader for juridiske tekstar. Stønaden er på kr 60 000 per verksemd. Prosjektet har midlar til å dekkje slike verkstader for seks statsorgan. Søknadsfristen er 22. mai 2015.

Nordisk klarspråkskonferanse 2015: Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon

(28.4.2015) Det er fremdeles mulig å melde seg på den nordiske klarspråkskonferansen i Oslo 28. og 29. mai.

Lovtekster under lupen

(11.03.15) (2.3.2015) De fire lovene som er valgt ut til revisjon i prosjektet «Klart lovspråk», er lagt under lupen. Hvor forståelige er disse lovene for brukerne, og hva sier profesjonelle tekstgranskere? En fersk rapport fra NTNU viser at alle de utvalgte lovtekstene er modne for språklige endringer.

Frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris

(27.1.15) Kva skjer når strategidokument og visjonar grip om seg også i offentleg sektor? Utfordrar det klarspråksarbeidet? Og kven vinn Klarspråksprisen for 2014? Velkommen til frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris den 25. februar!

Velkommen til Lovspråkskonferansen 2015: Regelspråk i endring

(15.1.2015) Sett av 14. april 2015 og få ny kunnskap og inspirasjon til å arbeide for et godt og forståelig regelspråk. 

Bli med på nøtteknekking

(19.12.2014) Årets språklege julenøtter er kjende ordtak som har fått kvasibyråkratisk svadaskal. Klarer du å knekkje dei? Bruk ein av nøtteknekkjarane du får til jul, og få fasiten på nyåret.

Frukostseminar: Språket i staten – korleis blir det godt nok?

(3.12.2014) Som statstilsette har vi eit særleg ansvar for å skrive godt. Vi skal gå føre med eit godt eksempel, men korleis gjer vi det i praksis? Språket i staten var temaet for frukostseminaret 3. desember, og no kan kan du sjå presentasjonane og filmopptak frå seminaret.

Seminar om nynorsk lov- og rettsspråk

(24.10.2014) Arbeider du med lov- eller forskriftstekster? Synes du det er tungt å skrive nynorsk? Velkommen til seminar om nynorsk lov- og rettsspråk! Her får du inspirasjon og hjelp til å komme over målterskelen.

Frokostseminar: Skriveverksteder om juridiske tekster – er det lurt?

(26.09.2014) Frokostseminar onsdag 22. oktober om juridiske skriveverksteder. Du kan se seminaret i opptak og laste ned presentasjonene.

Opptak og presentasjonar frå klarspråksseminaret 12. juni

(18.6.2014) Den 12. juni arrangerte Difi og Språkrådet frukostseminaret «Lytt til brukaren», om brukarinvolvering. Kunne du ikkje delta? Her finn du opptak og presentasjonar frå seminaret.

Frokostseminar 12. juni: Lytt til brukeren!

(19.5.2014) Husker du på hvem du skriver for? Hvordan kan du sjekke om mottakerne dine faktisk forstår det du skriver? Difi og Språkrådet inviterer til frokostseminar der du får presentert råd og tips om hvordan du kan involvere brukerne i klarspråksarbeidet.

Søk om støtte til revisjon av tekster

(5.5.2014) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir støtte til arbeid med å bearbeide og forbedre konkrete tekster i statsorganene. Støtten er på kr 50 000 per statsorgan, og vi deler ut inntil kr 300 000 totalt.

Klarspråksmidler til kommunesektoren

(28.3.2014) Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har konstatert at det er gjort mye godt arbeid for å sikre tydelig og klart språk i staten. Nå skal også kommunene få støtte til klarspråkstiltak: KS får en million kroner til sitt pilotprosjekt «Klarspråk i kommunesektoren».

Klarspråksprisen 2013 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

(4.3.2014) Vinnaren av klarspråksprisen 2013 er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Departementet får prisen for språkleg nybrottsarbeid, utradisjonelle metodar og god dialog i språkarbeidet.

Høyring om språket i Grunnlova

(26.2.14) I vår skal Stortinget ta stilling til ulike framlegg til nye tekstversjonar av Grunnlova. «Språkleg er framlegga frå Graver-utvalet den beste løysinga», sa Språkrådet då Stortinget heldt open høyring om saka nyleg.

Evaluering av klarspråksprosjektet: opptak, presentasjon og rapport

(3.12.2013) På eit frukostseminar 29. november 2013 presenterte selskapet ideas2evidence sluttevalueringa av prosjektet «Klart språk i staten». Her finn du ein presentasjon med hovudfunna i evalueringa, opptak frå seminaret og heile sluttevalueringa.

Direkteoverføring av frukostseminaret 29. november

(28.11.2013) Følg heile frukostseminaret om effektane av prosjektet «Klart språk i staten» på nett-TV. Sendinga startar 29. november klokka 08.30.

Ny frist for å nominere kandidatar til klarspråksprisen 2013

(11.11.2013) Statens klarspråkspris går til eit statsorgan som gjer ein ekstraordinær innsats for å bruke eit klart, forståeleg og brukartilpassa språk i tekstane sine. Veit du om eit prisverdig språkarbeid i staten? Vi har forlenga nominasjonsfristen til  onsdag 13. november.

Klarspråksprisen 2013 – på tide å nominere kandidatar!

(29.10.2013) Statens klarspråkspris går til eit statsorgan som gjer ein ekstraordinær innsats for å bruke eit klart, forståeleg og brukartilpassa språk i tekstane sine. Veit du om eit prisverdig språkarbeid?

Kompetanseprøver i bokmål og nynorsk, laurdag 2. november 2013

(2.10.2013) I 2006, 2008 og 2010 heldt Språkrådet kompetanseprøver for språkkonsulentar i bokmål og nynorsk. Laurdag 2. november 2013 skal vi halde nye prøver.

Betre språk i dommar

(18.9.13) Det finst ikkje mykje materiell som kan gje dommarar råd og rettleiing om korleis dommar skal skrivast. Det skal prosjektet «Klart språk i dommar» gjere noko med.

Stipend til masteroppgåve om klarspråk 2013

(6.9.2013) Er du student og oppteken av korleis det offentlege kommuniserer? Då kan du søkje om stipend til arbeidet med masteroppgåve. Hausten 2013 skal samarbeidet «Klart språk i staten» dele ut stipend til mastergradstudentar som skriv oppgåve om klart og godt språk i det offentlege.

Nordisk klarspråkskonferanse i Helsingfors 21.–22. november

(26.8.2013) Meld deg på nordisk klarspråkskonferanse i Helsingfors, Finland 21. og 22. november og bli oppdatert om aktuell klarspråksforsking og røynsler frå klarspråksarbeid i Norden.

Søk om støtte til skriveverksted om juridiske tekster

(2.7.2013) Prosjektet «Klart lovspråk» gir støtte til skriveverksteder om juridiske tekster i statsorganene.  I skriveverkstedene skal saksbehandlere arbeide sammen med en ekstern språkrådgiver, og formålet er å utvikle bedre juridiske tekster. Alle statsorganer kan søke om støtte. Prosjektet har midler til å dekke verksteder for tre statsorganer.

Lær å skrive bedre lover og forskrifter

(11.6.2013) Statsorganer kan nå søke om å få tildelt kurset «Språk og struktur i regelverk», som holdes internt på arbeidsplassen.

Seminar om klarspråk og lovspråk: Er vi klare nå?

(23.5.2013) Lovtekstene våre er viktige for alle, og de leses av både jurister og enkeltpersoner. Men hvorfor er det så vanskelig å forstå dem? Hva kan gjøres for å heve kvaliteten på nye lovtekster, og hvordan kan vi ivareta hensynet til lovteksten og leserne samtidig? Mandag 3. juni behandles disse temaene i det femte seminaret i serien Lovlig uklart, om forholdet mellom klarspråk og juss.

Klarspråk internasjonalt

(10.4.2013) Treng du litt inspirasjon? Fagfeltet klarspråk er i rask utvikling internasjonalt, og det vinn tilhengjarar både i det offentlege og i privat næringsliv.

Opptak og presentasjonar frå Klarspråkskonferansen 2013

(8.3.2013) Klarspråkskonferansen 7. mars 2013 vart overført direkte på nett-tv.

Følg Klarspråkskonferansen på nett-tv

(6.3.2013) I morgon brakar det laus med klarspråkskonferanse og prisutdeling. Du kan følgje heile konferansen på nett-tv. 

Velkommen til seminar 4. mars: utdeling av statens klarspråkspris

(3.2.2014) Har du tenkt over at du som skriver på jobben, også er forfatter? Difi og Språkrådet inviterer til ettermiddagsseminar der vi vil løfte blikket over og forbi prosjektplaner, språkprofiler og gjenstridige tekniske systemer og snakke om skribentrollen og gleden ved å skrive. Til seminaret kommer også statsråd Jan Tore Sanner for å dele ut klarspråksprisen for 2013.

Ny rapport om språket i lover og forskrifter

(29.1.2013) Språket i lover og forskrifter er ikkje klart nok. Det er konklusjonen i ein ny rapport som vart lagd fram i dag. Rapporten gjeld ei undersøking som er gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). I rapporten kjem Difi med framlegg om fleire tiltak, mellom anna nye rutinar for å sikre betre språk i regelverk.

Kom i målform med Språkrådet!

(22.01.2013) Før jul lyste Språkrådet ut 10 todagars nynorskkurs for statsorgan i 2013. Vi minner om søknadsfristen, som er 1. februar.

Seminar: Når loven støter sammen med språket

(11.2.2013) Hvorfor må språket i lover være så vanskelig? Hva er det som gjør lover vanskelige å forstå, og følger lovspråket andre regler enn annen norsk? Dette er temaene for det fjerde seminaret i rekken Lovlig uklart?

Presentasjonane frå frukostseminaret 7. desember

(19.12.2012) På frukostseminaret 7. desember fortalde kurshaldarar frå NTB og Arkitekst om sine røynsler frå klarspråkskurs og språkarbeid i statlege verksemder. Nå kan har vi lagt ut presentasjonane deira frå seminaret.

Kom i målform med Språkrådet!

(5.12.12) Språkrådet lyser ut 10 todagars nynorskkurs for statsorgan i 2013. Søknadsfristen er 1. februar 2013.

Språk på liv og død

(27.11.2012) Den 21. november arrangerte Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) Prosalong om klart språk: «Språk på liv og død». Utgangspunktet var 22. juli-rapporten. – En offentlig utredning trenger ikke være utilgjengelig, og da vi skrev 22. juli-rapporten, var det med tanke på at den skulle kunne leses av alle, fra 16 år og oppover, sa Guri Hjeltnes, professor ved BI og direktør for Holocaustsenteret.

Frokostseminar: Fire år med klart språk – er språket klart nå?

(19.11.2012) Prosjektet «Klart språk i staten» ble lansert i 2009. Nå har det pågått i fire år, og vi spør: Er språket klart nå? Kom på frokostseminar 7. desember og få svar fra Per Egil Hegge og våre to kursholdere Arkitekst og NTB. 

90 uker spart på klart språk fra Vegvesenet

(9.11.2012) 300 000 nordmenn sparer tid etter at Statens vegvesen begynte å bruke et mer folkelig språk i sine brev. Det viser en fersk undersøkelse Vegvesenet har gjort. De nye og mer lettleste brevene gjør at de 300 000 nordmennene sparer tid tilsvarende nesten 90 uker.

Stavanger kommune med stort språkprosjekt

(18.10.2012) Stavanger kommune har starta ei omfattande språksatsing. Målet er å auke språkmedvetet blant dei tilsatte og betre den skriftlege dialogen med målgruppene til kommunen.

Sjå opptaka frå frukostseminaret om fagformidling

(17.9.2012) På frukostseminaret 7. september gav professor Dag O. Hessen og redaktør Nina Kristiansen inspirasjon og praktiske råd om korleis ein kan nå fram til målgruppa med bodskapen sin. Nå kan du sjå opptaka og presentasjonane frå seminaret.

Klart språk i viktig dom

(27.8.2012) Norske jurister må lære av tingrettens dom og 22. juli-kommisjonens rapport og gjøre jusspråket mer folkelig, mener Språkrådets direktør. Også Aftenpostens politiske redaktør påpeker at språket i dommen og rapporten er klart og godt.

Tar grep i forhold til fokus

(18.7.2012) De språklige verstingene «ta grep», «i forhold til» og «fokus» er på retur i avisspaltene, melder avisa Aften. Statistikk over språkbruken i de fem største osloavisene viser nemlig en tydelig nedgang i bruken.

Nytt og betre nettkurs i nynorsk frå Språkrådet

(28.6.12) Språkrådet lanserer i dag eit nytt nynorskkurs. Kurset rettar seg særleg mot offentleg tilsette og elevar i den vidaregåande skulen, men er ope for alle. Innhaldet er laga i tråd med den nye nynorskrettskrivinga som gjeld frå 1. august. Kurset erstattar dei populære nynorskoppgåvene som tidlegare låg på nettstaden til Språkrådet.

Blogginnlegg: Floskelparade

(22.6.2012) Gjesteblogger er journalist og forfatter Per Egil Hegge.
Forfatteren Egil Børre Johnsen, som bl.a. har skrevet biografier om Nordahl Rolfsen og Knud Knudsen, og om mye annet fra norsk skolehistorie, er en av dem som iblant retter vel begrunnet kritikk mot norsk pedagogikk og skolepolitikk. I november hadde han en kronikk i fagforeningsorganet Utdanning, og der flesker han til med å sitere en overdådig floskelparade fra norske pedagogers vidunderlige verden.

Meld deg på nynorskkurs

(14.6.2012) Neste nynorskkurs hos Difi er 24. og 25. september i Oslo. No kan du melde deg på.

Frokostseminar 15. juni: Kom i gang med klarspråk!

(18.5.2012) Lurer du på hva klarspråk er? Har du begynt, eller skal du i gang med et klarspråksprosjekt? Kom på frokostseminar 15. juni og få konkrete eksempler på hvordan du kan komme i gang med klarspråksarbeid i din virksomhet.

Blogginnlegg: Rør ikke jordmor!

(10.5.2012) Gjesteblogger er Godi Keller, pedagog, forfatter og foredragsholder.
Det er mye god kåserimat i språket og dets uransakelige veier. Det er klart, for språket sitter dypt inni oss, et sted mellom kroppen og sjelen, tror jeg. Ordene er gamle og forteller skjulte historier. Har du noen gang grublet over at ordet natt på ganske mange språk er tallet åtte med en n foran?

Klarspråk i digitaliseringens tid

(20.4.2012) Klarspråk er et tema også i regjeringens digitaliseringsprogram, som ble lansert 11. april. I programmet heter det at statlige nettløsninger skal ha et klart og forståelig språk og være brukervennlige, og at statlige virksomheter skal føre et korrekt, godt og klart språk som kan forstås av alle. I programmet nevnes også språket i lover og forskrifter.

Lærerikt og inspirerande om nynorsk i staten

(2.4.2012) Gode rutinar, og leiarane med på laget. Det var stikkorda då over 50 statstilsette var samla i Språkrådet for å få vite korleis dei kan få til meir nynorsk i etatane sine.

Meld deg på kurs

(30.3.2012) Neste klarspråkskurs for saksbehandlere er i Bergen 22. mai. Påmeldingsfristen er 2. mai. Nå kan du melde deg på. Les mer om kurset

Søk støtte til språkarbeid

(1.3.2012) Også i år kan statsorganer søke om faglig rådgivning, klarspråkskurs på arbeidsplassen og/eller økonomisk støtte til språkarbeid gjennom prosjektstøtteordningen fra «Klart språk i staten». Søknadsfristen for årets tildeling er 30. mars.

Kom i målform! Seminar om nynorsk i staten

(22.2.2012) Er nynorskprosenten for låg? Slit du med forma? Bli med på seminar og kom i målform!

Evalueringen av prosjektet «Klart språk i staten» er kommet!

(14.2.2012) Har prosjektet «klart språk i staten» klart å bidra til å endre holdninger til språket i staten? Har språket blitt klarere og mer forståelig?

Ferske maler fra Fylkesmannen

(30.1.2012) Her på klarspråk.no er det meningen at alle skal kunne lære av andre, kopiere og herme. Nå kan alle fylkesmannsembetene dra nytte av klarspråksarbeidet til barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette arbeidet har blant annet resultert i rykende ferske maler for tilsynsarbeidet med skoler, kommuner og fylkeskommuner.

Blogginnlegg: Mye svada i stillingsannonser

(12.12.2011) Gjesteblogger er Gunnar Krogh-Tonning, hodejeger og karriererådgiver i firmaet Best Consulting Group.
Når det søkes etter folk med erfaring fra komplekse forretningsprosesser, er det ikke alltid like lett å vite hva dette innebærer. Hvorfor ikke uttrykke seg litt enklere?

Klar, ferdig, svada!

(2.12.2011) Sliter du med skrivingen? Strekker ikke ordene til? Nå er det hjelp å få! Med Språkrådets svadagenerator kan du lage fiks ferdige setninger som er fullt på høyde med det beste av statlig prosa.

Ny brosjyre om språk i stillingslysingar

(2.12.2011) Språkrådet har no gjeve ut ein brosjyre om godt språk i statlege stillingsannonsar. Her kan statstilsette og andre få hjelp til å unngå dei vanlegaste språkfeila.

Frukostseminaret «Budskap og byråkrati» 6. desember 2011

(21.11.2011) Difi lanserer boka «Budskap og byråkrati – lærebok i praktisk retorikk» og inviterer til frukostseminar om retorikk, kommunikasjon og klarspråk. Boka er ei lærebok i retorikk for alle byråkratar og tek for seg kva ein kan gjere for å bli betre til å formidle, både skriftleg og munnleg.

Finnes det en kommune?

(11.11.2011!) Finnes det en kommune som har laget retningslinjer for skriving av politiske saksframlegg, eller som har gode eksempler å vise frem? Den kommunen vil vi gjerne høre fra.

No image

Klarspråkskonferanse i Washington – del erfaringene dine!

(04.02.20) I høst arrangerer organisasjonen Clarity en stor klarspråkskonferanse i Washington DC. Dersom du har lyst til å holde et innlegg på konferansen, kan du sende forslag til bidrag nå.

Meld deg på klarspråkskurs i Trondheim!

(20.12.19) Vil du bli betre til å skrive i arbeidet ditt? NTNU set opp kurset «Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk» våren 2020. Søknadsfristen er 15. januar.

No image

Se hele programmet til PLAIN-konferansen!

(14.6.19) Nå kan du lese hele programmet til PLAIN-konferansen. Over 100 innledere fra 23 land kommer til Oslo i september. Kom, du også!

No image

Foreløpig program for PLAIN 2019

(06.05.19) Det foreløpige programmet for PLAIN-konferansen i Oslo er klart. Programmet inneholder blant annet hovedtalere og undertema. Det endelige programmet blir lansert i juni.

No image

Forslag til ny forvaltningslov

(15.3.2019) Forslag til ny forvaltningslov ble lagt fram i dag. Loven skal først og fremst gjelde for de forvaltningsorganene som hører til staten, fylkeskommunene og kommunene. Lovforslaget inneholder blant annet en bestemmelse om klart språk.

No image

Kom på frokostseminar med utdeling av klarspråksprisene!

(04.03.19) Hvem vinner klarspråksprisene for 2018? Og hvordan står det til med språket i planer, strategier og saksframlegg? Bli med på tiårsjubileet for klarspråksprisene 27. mars og få svar på disse spørsmålene!

No image

Klarspråksprisane 2018

(26.11.18) No kan du nominere kandidatar til klarspråksprisane for 2018! Fristen for å nominere er 1. februar 2019.

Meld deg på kurset Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

(22.10.18) NTNU tilbyr et kompetansegivende kurs i å skrive på jobb. Kurset er samlings- og nettbasert og gir 7,5 studiepoeng.

Språkbevisste jurister søkes

(26.6.2018) Universitetet i Oslo lyser nå ut 1–2 stipendiatstillinger innenfor fagområdet klarspråk og lovgivningslære. Søknadsfristen er 1. september 2018.

No image

Gratulerer med klarspråksprisane!

(21.3.2018) Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har delt ut klarspråksprisane for 2017.

No image

Kom på frokostseminar med utdeling av klarspråksprisene!

(28.2.18) Hvem vinner klarspråksprisene for 2017? I år deles det ut hele fire priser: klarspråksprisen for staten, klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner, en temapris og «Årets trekkhund». Kom 21. mars og finn ut hvem de heldige vinnerne er!

Invitasjon til å bidra på forskingskonferanse om klarspråk, demokrati og medborgarskap

(2.1.2018) Universitetet i Oslo arrangerer konferansen Klart språk og medborgarskap i Oslo 22. og 23. mai 2018.

Ny verktøykasse for språkarbeid

(25.10.2017) KS har lansert ei ny samling verktøy for språkarbeid i kommunar og fylkeskommunar. Samlinga inneheld enkle og praktiske metodar for å vurdere tekstar, spørje innbyggjarane om kva som er vanskeleg, og måle effektar av klarspråksarbeidet.

No image

Klarspråksprisen 2017

(4.10.2017) No kan du nominere kandidatar til klarspråksprisane for 2017! Fristen for å nominere kandidatar er 1. november.

No image

Norge blir vertskap for den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN i 2019

(22.9.17) I dag ble det kunngjort at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet sammen har fått det ærefulle oppdraget å arrangere organisasjonen PLAINs tolvte internasjonale klarspråkskonferanse i Oslo i 2019. Nyheten ble kjent under årets PLAIN-konferanse i Graz i Østerrike.

No image

Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(7.9.2017) Språkrådet vil i 2017 gi stipend til studenter som skriver masteroppgave om språk i helsesektoren. Hvert stipend er på 20 000 kroner, og søknadsfristen er 30. september.

Ny og klarere forsvarslov trer i kraft 1. juli

(19.6.2017) Den nye forsvarsloven med forskrifter trer i kraft fra 1. juli 2017. Antall paragrafer er kraftig redusert, og språket er forenklet.

No image

Språkrådet lanserer nytt nettkurs i nynorsk

(15.5.17) Velkommen til lanseringsseminar 1. juni på Filmens hus i Oslo!

No image

Ein av fire strevar med helsespråket

(28.2.17) Kryptisk informasjon frå helsevesenet fører til uvisse, mistydingar og frustrasjon hos pasientane. Men det finst dei som arbeider for eit klarare helsespråk.

Følg prisutdelinga på nett

(24.2.2017) Frukostseminaret med utdeling av klarspråksprisane 2016 blir overført på nett. Om du ikkje kan delta på seminaret 27. februar, kan du følgje sendinga direkte.

No image

Brenner for språket

(2.2.2017) Uklart språk kan være en sikkerhetsrisiko. Klart språk gir bedre sikkerhet. Brann- og redningsetaten i Oslo tar sikkerhet alvorlig og har laget en røykfri språkprofil som kan bidra til å redde liv og verdier.  

No image

Frokostseminar 27. februar: utdeling av klarspråksprisene 2016

(12.1.17) Hvem vinner klarspråksprisene for 2016? I år deles det ut hele fire priser: klarspråksprisen for staten, klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner, temapris og «Årets trekkhund». Kom og finn ut hvem de heldige vinnerne er!

Skal du skrive ei lov eller forskrift på nynorsk?

(22.12.2016) No har Språkrådet publisert ei artikkelsamling om nynorsk lov- og rettsspråk. Utgangspunktet for artiklane er innlegg på eit seminar som vart halde i oktober 2014. Seminaret var eit ledd i arbeidet for godt og klart lovspråk.

Seminar ved Juridisk fakultet om klart språk i forsking og undervisning

(18.11.16) Klart språk skal bli ein del av undervisning, forsking og formidling ved Det juridiske fakultetet ved UiO. No går startskotet for dette arbeidet: Fakultetet arrangerer eit dagsseminar 5. desember.

Klarspråkskurs for statsorganer 2017

(31.10.2016) Ønsker dere hjelp til å forbedre viktige tekster? Språkrådet lyser nå ut inntil ti tilpassede klarspråkskurs for statsorganer. Kursene skal holdes i 2017, og søknadsfristen er 30. november 2016.

No image

Klarspråksprisen 2016

(22.9.16) No kan du nominere kandidatar til klarspråksprisane for 2016! Nytt i år er at vi også deler ut ein eigen pris for kommunesektoren. Fristen for å nominere kandidatar er 21. oktober.

Millenialt fokus på emosjonelt forankra purpose

(8.9.2016) Det seier seg sjølv at det ikkje er nok å ville tene pengar. Ein må òg ha eit emosjonelt forankra purpose, altså eit why. I tillegg er det viktig med input og impact, i alle fall om ein i framtida skal ta omsyn til medarbeidarar som er millenials

Klarspråk skal inn i jussutdanningen

(26.8.16) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Universitetet i Oslo undertegnet denne uken en historisk avtale, som skal sikre at klart språk blir integrert i undervisning og forskning ved juridisk fakultet. En viktig milepel i arbeidet for et klarere lovspråk er nådd.

Klarare språk i finansnæringa

(15.8.2016) Kva tyder eigentleg «risikopremie», «levealderjustering» og «hybridpensjon»? Slike ord kan vippe dei fleste av pinnen. Nå vil finansnæringa, med Finans Norge i spissen, gjere det enklare for folk å forstå pensjonsinformasjon og ta informerte val.

Klarspråkskurs for kommunene

(22.6.2016) Vil du lære mer om hva klarspråk er, og hvordan din (fylkes-)kommune kan jobbe med klarspråk? Meld deg på kurs i klarspråk høsten 2016. 

No image

Difi og Språkrådet lanserer nettkurs i klarspråk

(2.6.16) Hvem skriver vi egentlig for i det offentlige? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Med nettkurset «Den gylne pennen» får stat og kommune nå et gratis kurstilbud, til hjelp i kampen mot byråkratspråk og språktåke.

Følg frukostseminaret på nettet

(9.5.2016) Frukostseminaret om effektar av klarspråk blir overført på nett. Om du ikkje kan delta på seminaret 11. mai, kan du følgje sendinga direkte.

Ny og klarare forsvarslov

(15.4.2016) Regjeringa legg fram forslag til ei ny lov om verneplikt og teneste i Forsvaret. Fire lover er slegne saman til éi, talet på paragrafar er kraftig redusert, og språket er forenkla.

Frokostseminar 11. mai: Klarspråk gir resultater

(16.3.2016) Klarspråk bidrar til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Kom på frokostseminar 11. mai og hør om hvilke effekter klarspråk har hatt for innbyggerne og virksomhetene.

Ny kommunelov med klarere språk

(11.3.2016) Forslag til ny kommunelov ble overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. mars. Lovteksten er grundig gjennomgått, også språklig.

Klarspråksprisen 2015 til Lotteri- og stiftelsestilsynet

(3.3.16) Lotteri- og stiftelsestilsynet har arbeidet med klarspråk siden 2011 og har store ambisjoner: Alt de ansatte skriver, skal bli forstått av mottakerne på første forsøk. Resultatene er så gode at de fortjener en pris.

Slik skal kommunespråket bli klart

(26.2.2016) KS har no oppretta ei støtteordning for å hjelpe kommunar som vil arbeide med å forbetre språket.

Meld deg på kurset Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

(19.1.16) Det florerer ikke av skrivekurs fra det offentlige for det offentlige. Nå tilbyr NTNU et kompetansegivende deltidskurs for deg som vil bli bedre til å skrive i jobben din.

Strategisk språkføring for det grønne skiftet

(18.12.2015) Det høyt forankrede fokuset på klimarelatert kommunikasjon har nødvendiggjort implementeringen av språkrelaterte støttetiltak.

Bygger ned klagemuren

(10.11.2015) Plan- og bygningsetaten i Oslo fikk tidligere tre til fem klager daglig på språket i brevene sine. Nå er haugen av klager redusert til nesten null.

Klarspråkskurs for kommunane

(21.10.15) Skal din kommune eller fylkeskommune i gang med klarspråksarbeid? Nå arrangerer KS grunnkurs i klart språk for dykk.

Klarspråksprosjekt i kommunane

(28.9.2015) Sidan 2009 har statlege verksemder arbeidd med å betre språket i tekstane sine. No kjem kommunane etter. Eit nytt femårig program skal hjelpe kommunane med å skrive klart og forståeleg. 

Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(1.9.15) Språkrådet deler hvert år ut stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner Språkrådet er interessert i. Fire fagområder er plukket ut i år, og språket i offentlig sektor er ett av dem. Hvert stipend er på 20 000 kroner.

No image

Frokostseminar 31. august: Kom i gang med klarspråk!

(19.8.2015) Lurer du på hva klarspråk er? Har du begynt, eller skal du i gang med et  klarspråksprosjekt? Kom på frokostseminar 31. august og få konkrete råd om hvordan du kan komme i gang med klarspråksarbeid på din arbeidsplass.

Kruttsterk forsvarssvada

(16.6.2015) På grunnlag av en militærstrategisk handlekraft operasjonaliseres fiendevurderingen med basis i styrkedisponeringen. Eller: Rekrutter i Forsvaret har tatt til våpen mot ulne doktriner og laget sin egen svadagenerator. 

Grunnlovsarbeid heidra med pris

(3.6.2015) Ved ei tilstelling på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo 2. juni 2015 vart Graver-nemnda, leia av professor dr.juris. Hans Petter Graver, tildelt Juristmållagets målpris for arbeidet med å laga ein nynorskversjon av Grunnlova.

Søk om støtte til revisjon av tekster

(4.5.2015) Nå kan statlige virksomheter søke om økonomisk støtte til å bearbeide og forbedre konkrete tekster. Støtten er på kr 50 000 per virksomhet og deles ut av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Søknadsfristen er 22. mai 2015.

Nye nettsider

(13.4.2015) I dag lanserer vi nye nettsider. Noe innhold er nytt, noe er kjent fra før, men alt har fått ny og brukervennlig responsiv design. Dermed kan du lese stoffet vårt like lett enten du sitter foran datamaskinen, ligger på sofaen med nettbrettet eller er på farten med smarttelefonen.

Klarspråksprisen 2014 til Statens innkrevingssentral

(25.2.15) Statens innkrevingssentral (SI) vinner klarspråksprisen 2014 for sitt langsiktige og grundige klarspråksarbeid gjennom flere år, der de også har involvert brukerne sine på en forbilledlig måte. I alt tre klarspråkspriser ble delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på et seminar i Oslo i dag.

Gratis nynorskkurs frå Språkrådet i 2015

(11.03.15) (26.1.15) Språkrådet lyser ut ti todagars nynorskkurs for statsorgan i 2015. Søknadsfristen er 1. mars 2015.

Nøttefasit

(5.1.2015) Godt nytt år! Mange har prøvd seg på nøtteknekking i juleferien. Her kommer fasiten.

Interessert i klarspråk eller lovspråk? Bli hospitant i Difi!

(05.03.15) (17.3.2015) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) søker etter to engasjerte medarbeidere med erfaring fra klarspråksarbeid i forvaltningen. Søknadsfristen er 6. april.

Lovarbeid i nye former

(6.11.2014) Prosjektet «Klart lovspråk» har endelig tatt fatt på hovedoppgaven, som er å bedre språket og forenkle strukturen i fire utvalgte lover. I samarbeid med departementene som har ansvaret for disse lovene, skal prosjektet prøve ut en ny arbeidsform med blant annet tekstverksteder, tekstanalyse, leseforståelse og brukertesting. 

Klarspråksprisen 2014

(8.9.2014) No kan du nominere kandidatar til statens klarspråkspris 2014! I tillegg til hovudprisen deler vi ut ein temapris for klare tekstar om rettar og plikter, og vi vil heidre «årets trekkhund», altså ein person som har gjort ein særskild innsats i klarspråksarbeidet. Fristen for å nominere kandidatar er 20. oktober 2014, og alle prisane blir delte ut i 2015.

Stavanger kommune med omfattande klarspråksarbeid

(17.9.2014) Stavanger kommune er ein føregangskommune i klarspråksarbeidet. I 2012 starta eit omfattande klarspråksarbeid i kommunen, der alle avdelingane vert trekte inn. Kommunen deler gjerne erfaringar og nye malar med andre.

Hvor godt forstår vi skriftlig helseinformasjon?

(5.8.2014) Eldre, innvandrere, personer med lav utdanning og personer som står utenfor arbeidslivet, er blant dem som sliter mest med å forstå skriftlig helseinformasjon.

Følg frukostseminaret 12. juni på nett-TV

(11.6.2014) Frukostseminaret om brukarinvolvering i klarspråksarbeidet blir overført på nett torsdag 12. juni kl. 8.30.

Grunnlova har fått nye språkdrakter

(08.05.14) (8.5.2014) Stortinget har vedteke ei modernisert utgåve av Grunnlova på bokmål og den første offisielle utgåva av Grunnlova på nynorsk.

Søk om støtte til skriveverksteder om juridiske tekster

(5.5.2014) Prosjektet «Klart lovspråk» gir støtte til skriveverksteder om juridiske tekster i statsorganene.  I skriveverkstedene skal saksbehandlere arbeide sammen med en ekstern språkrådgiver, og formålet er å utvikle bedre juridiske tekster. Alle statsorganer kan søke om støtte. Prosjektet har midler til å dekke verksteder for tre statsorganer.

Opptak fra klarspråksseminar 4. mars

(7.3.2014) Den 4. mars ble statens klarspråkspris delt ut på et seminar i Gamle Logen i Oslo. Fikk du ikke med deg begivenheten? Nå kan du se opptak fra seminaret.

Statens innkrevingssentral innkasserer språkpris

(4.3.2014) Prisen for beste standardbrev i staten går til Statens innkrevingssentral (SI). SI får prisen for brevet Forhåndsvarsel – vi kan ta utlegg for kringkastingsavgift, som blir sendt til personer som skylder kringkastingsavgift til staten. Juryen mener at SI med dette brevet bidrar til å avskaffe angsten for fogd og fut og heller invitere til et samarbeid mellom stat og innbygger.

«Nynorsk i arbeidet» – åpent nynorskkurs for statsansatte 10. og 11. februar

(9.1.2014) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerer et åpent todagers nynorskkurs for statsansatte mandag 10. og tirsdag 11. februar, med kursholdere fra Språkrådet.

Klarspråk i staten nyttar

(29.11.2013) Klarspråksarbeidet i staten har gitt gode resultat i form av betre og klarare tekstar til innbyggjarane. Men det trengst framleis meir arbeid, viser ein evalueringsrapport om effektane av prosjektet «Klart språk i staten».

Kurs i klarspråk for leiarar

(18.11.2013) Er du leiar med ansvar for fagleg kvalitetssikring av ulike tekstar? Meld deg på skrivekurs i klarspråk for leiarar! Det er framleis ledige plassar på kurset 4. desember.

 

Frokostseminar 29. november: Hva ble effektene av prosjektet «Klart språk i staten», og hvor går veien videre?

(6.11.2013) Har prosjektet «Klart språk i staten» bidratt til å endre holdninger til språket i staten? Har språket i staten blitt klarere og mer forståelig? Hvilken effekt har arbeidet med klarspråk hatt i de statlige virksomhetene? Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) inviterer til frokostseminar der sluttevalueringen av «Klart språk i staten» legges fram.

Helsevesenet strever med språk

(15.10.2013) På et sykehus er det strenge krav til prosedyrer. Ifølge en artikkel på forskning.no blir løsningen ofte å gjøre stammespråket blant helsepersonell til felles arbeidsspråk. Problemet blir selvfølgelig at de som ikke jobber på sykehuset, også blir mottakere av dette stammespråket.

Velkommen til seminar: Ta klarspråksarbeidet videre!

(24.9.2013) Hva trenger du for å komme videre med klarspråksarbeidet i din virksomhet? Er du nysgjerrig på hva andre virksomheter har fått til, eller har du utfordringer du vil diskutere med andre klarspråkskolleger i forvaltningen? Bli med på seminar 30. oktober!

Helseforetak lager ordliste over IKT-forkortelser

(12.9.2013) Det regionale helseforetaket Helse nord er klar over at mange ansatte ikke forstår forkortelsene som brukes på IKT-området, og tar saken alvorlig. Nå skal forkortelsene samles i en ordliste og forklares på godt og klart norsk.

Språkrådet arrangerer kompetanseprøver for språkkonsulenter 2. november

(5.9.2013) Prøvene holdes i Oslo og blir åpne for alle som har minst ett års språkfaglig høyere utdanning. Det blir mulig å ta både bokmålsprøven og nynorskprøven samme dag.

Frukostseminar 4. september: Kom i gang med klarspråk!

(21.06.12) Her er programmet til frukostseminaret Kom i gang med klarspråk 4. september 2013.

Opptak og presentasjonar frå frukostseminaret 12. juni

(13.6.2013) Frukostseminaret «Forståeleg fagspråk» samla over 200 deltakarar på Litteraturhuset i Oslo 12. juni. No finn du opptak og presentasjonar frå seminaret her på klarspråk.no.

Få råd om klarspråksarbeid

(25.5.2013) Skal dere i gang med et klarspråksarbeid og trenger hjelp til å legge opp arbeidet? Ønsker dere å måle effektene av klarspråksarbeidet dere gjør? Vil dere vite hva som kan gjøre tekstene deres bedre? Ta kontakt med oss.

Frokostseminar: Forståelig fagspråk

(15.5.2013) Fagspråk sikrer presis og effektiv kommunikasjon mellom fagfolk, men kan hemme forståelsen hos andre mottakere. Hvordan kan vi bygge bro mellom lek og lærd? Hvordan arbeider andre i staten med fagspråket? Og hvordan lager vi gode ordforklaringer? På dette frokostseminaret får du mange praktiske råd om fagspråk i klarspråksarbeidet.

Nå kommer klarspråk til kommunesektoren

(12.4.2013) Nå skal også kommuner og fylkeskommuner lære å skrive klart og tydelig. Det statlige prosjektet «Klart språk i staten» skal tilpasses kommunesektoren, sier leder i Guro Hegna Svendsen i kommunikasjonsforeningen Kommunik.

Kronikk: Språket er vår spade

(15.3.2013) Vegdirektør Terje Moe Gustavsen skriver om vegvesenspråket i avisa Nationen 14. mars. – I en moderne kompetanseorganisasjon er det språket som er vårt viktigste verktøy – det er spaden vår. Bruker vi verktøyet riktig?

Klarspråksprisen 2012 til Statens vegvesen

(7.3.2013) Vinneren av klarspråksprisen 2012 er Statens vegvesen. Vegvesenet er en viktig samfunnsaktør med mange brukergrupper. Etaten har arbeidet systematisk med klarspråk gjennom flere år og har vist imponerende gjennomføringsevne.

Velkommen til Klarspråkskonferansen 2013

(4.2.2013) Difi og Språkrådet ønsker velkommen til en ny klarspråkskonferanse 7. mars, der statsråd Rigmor Aasrud deler ut statens klarspråkspris for 2012. Tema for årets konferanse er kulturendring, digitalisering og klarspråk.

Seminar: Oversatt og oversett? EU-juss på norsk

(13.2.2013) I Norge må du hver eneste dag pent følge rettsregler fra EU/EØS. Men hvordan kan man oversette lovtekster og forskrifter til norsk? Hva gjør oversettelsen med de juridiske dilemmaene i teksten, og hvordan kan hensynet til leseren ivaretas?

Seminar om grunnlovsspråket

(23.1.2012) Måndag 21. januar vart det halde seminar på Stortinget om grunnlovsframlegg om språkleg revisjon av Grunnlova.

Dagens seminar om klarspråk og juss er utsatt

(22.1.2013) Seminaret «Når loven støter sammen med språket» skulle ha gått av stabelen på Litteraturhuset i Oslo i ettermiddag. Dessverre må det utsettes fordi hovedinnleder Hans Petter Graver sitter værfast i Tyskland.

God jul og godt klarspråksår 2013!

(21.12.2012) Klarspråksredaksjonen tek juleferie og er attende 2. januar. Da er prosjektet «Klart språk i staten» offisielt avslutta, men klarspråkssamarbeidet til Språkrådet og Difi held fram. Her kan du lese litt om korleis vi vil leggje opp dei sentrale tiltaka framover.

Klarspråk i Nav

(6.12.2012) Nav er i gang med eit stort klarspråksprosjekt med støtte frå «Klart språk i staten». Blant tiltaka i prosjektet er forbetring av utvalde standardbrev, etablering av ein brevstandard og utvikling av eit opplegg for kompetanseheving.

Kom i målform med Språkrådet!

(5.12.12) Språkrådet lyser ut 10 todagars nynorskkurs for statsorgan i 2013. Søknadsfristen er 1. februar 2013.

Statstilsette meiner dei skriv godt nok

(20.11.12) I ei fersk undersøking blant statstilsette svarer nesten alle at det er viktig å forbetre språket i statlege tekstar. Samtidig meiner ni av ti at dei sjølve skriv godt nok.

Nye nettsider: nynorskhjelp for statsansatte

(12.11.2012) Lurer du på hvor god du er i nynorsk? Har du tenkt at du selv eller kollegene dine trenger nynorskkurs? Lurer du på hva anerkjennelse heter på nynorsk? Diskuterer dere den nye rettskrivingen i nynorsk og lurer på hva som er lov og ikke å skrive? Det er hjelp å få!

Seminar: Ny alderspensjon: ikke til å forstå?

(05.11.2012) Alleårsregel, pensjonsbeholdning, basispensjonstillegg og nøytralt uttak. Alle begrepene er hentet fra den nye folketrygdloven. Hvorfor er  denne loven skrevet så vanskelig? Dette er temaet for det andre seminaret i rekken Lovlig uklart?

Seminar: Fra lovtekst til Facebook

(11.10.2012) Hva skjer med språket i en lov når det overføres til andre tekster? Er det en motsetning mellom klart språk og god juss? Hvilke utfordringer står man overfor når man skal skrive et lovspråk alle kan forstå? Og hvordan kan man best løse problemene som oppstår når man skriver tekster basert på eksisterende lover?

Fotokonkurranse

(6.9.2012) Klarspråkskalenderen 2013 er under planlegging. Nå kan du få bildet ditt i kalenderen!

Frukostseminar om fagformidling 7. september

(17.8.2012) Som saksbehandlar, kommunikasjonsarbeidar eller leiar i det offentlege må du formidle komplisert informasjon til personar som er utanfor krinsen av dei innvigde. Prosjektet «Klart språk i staten» inviterer til frukostseminar der professor Dag O. Hessen og redaktør Nina Kristiansen gir deg inspirasjon og praktiske råd om korleis du kan nå fram til målgruppa med bodskapen din.

Flere og bedre nettsider om språket i juridiske tekster

(12.7.12) Sidene om språket i lover og andre juridiske tekster på klarspråk.no er nå utvidet og oppdatert. Her finner du blant annet råd og hjelp, informasjon om undersøkelser samt artikler og bakgrunnsstoff om språket i dommer, lover og forskrifter.

Brukartesting kan hindre galne svar på spørsmål i skjema

(25.6.2012) Ei ny brukarundersøking frå Kunnskapssenteret viser at folk forstår ord om helsestatus ulikt. Ord som sjuk og frisk tyder ikkje heilt det same for alle. Testing av spørjeskjema og brosjyrar på førehand kan hindre galne svar når skjemaa vert tekne i bruk.

Se opptakene fra frokostseminaret 15. juni: Kom i gang med klarspråk

(21.6.2012) Lurer du på hva klarspråk er? Har du begynt, eller skal du i gang med et klarspråksprosjekt? Se opptakene og presentasjonene fra frokostseminaret 15. juni og få konkrete eksempler på hvordan du kan komme i gang med klarspråksarbeid i din virksomhet.

Følg frokostseminaret direkte på nett

(8.6.2012) Frokostseminaret fredag 15. juni blir overført på nett-TV. Følg sendingen her fra kl. 8.30.

Meld deg på klarspråkskurs for leiarar!

(14.5.2012) Arbeider du som leiar og har ansvar for fagleg kvalitetssikring av ulike tekstar? Kor ofte kommenterer du også sjølve språket i tekstane? Og kor oppdatert er du når det gjeld klarspråk og skrivereglar? Det er heilt avgjerande at ikkje berre medarbeidarane dine, men også du sjølv veit kva som er godt språk i staten i dag.

Opptak og presentasjonar frå frukostseminaret 27. april

(3.5.2012) Frukostseminaret 27. april vart overført direkte på nett. No kan du sjå opptaka og presentasjonane.  

Har du meldt deg på Clarity 2012?

(16.4.2012) Clarity, en internasjonal organisasjon som arbeider spesielt for klart språk i regelverk, holder sin femte internasjonale konferanse i Washington DC 21.–23. mai. Det er fortsatt mulig å melde seg på.  

Frukostseminar 27. april: Brukartesting av tekstar

(30.3.2012) Korleis kan du med enkle metodar teste om teksten din er forståeleg for brukaren? Prosjektet «Klart språk i staten» inviterer til frukostseminar der du får praktiske råd og tips om metodar og verktøy for enkel brukartesting som alle kan utføre.

Pasientar skjønar ikkje sjukehusbrev

(5.3.2012) Mange pasientar forstår ikkje breva frå Oslo universitetssjukehus. Det kjem fram i ein årsrapport som Helse- og sosialombodet i Oslo offentleggjer denne veka.

Blogginnlegg: Lir du av «i forhold til»-sjuka?

(28.2.2012) Gjestebloggar er Gunnar O. Hæreid, assisterande fylkesmann i Sogn og Fjordane og leiar i Juristmållaget.
Lir du av «i forhold til»-sjuka? Vel, du er ikkje åleine. Politikarar, børsmeklarar, næringslivspampar, byråkrattoppar, advokatar, dommarar og andre som burde vita betre, har fått det føre seg at «i forhold til» kan erstatta dei fleste, om ikkje alle, preposisjonar eller adverb.

Klarspråksprisen 2011 til Statens pensjonskasse

(14.02.2012) Vinnaren av klarspråksprisen 2011 er Statens pensjonskasse (SPK), som har ansvar for eit viktig saksområde og ein komplisert bodskap som skal formidlast til nesten éin million brukarar. – Det er eit demokratisk problem dersom informasjon ikkje når fram til alle det gjeld, seier administrerande direktør Finn Melbø.

Klarspråkskonferansen på nett-tv

(21.2.2012) Klarspråkskonferansen 14. februar ble overført på nett-tv.

Blogginnlegg: Hvor vanskelig må det være?

(6.1.2012) Gjesteblogger er Susanna Laurin, som er daglig leder i Funka Nu, et konsulentfirma med spesialkompetanse innenfor universell utforming.
Jeg bor sammen med en hardt rammet dyslektiker. Når det kommer brev fra Skatteverket eller kommunen, er han sjanseløs med tanke på å forstå innholdet, eller bare det å åpne konvolutten.

Det er ledige plasser på kurset «Klarspråk for ledere» 16. desember

(7.12.2011) Vi har utsatt påmeldingsfristen for kurset «Klarspråk for ledere», som arrangeres i Oslo 16. desember. Den nye fristen er fredag 9. desember. Les mer om kurset og meld deg på her.

Base med administrative termar frå universitets- og høgskolesektoren

(1.12.2011) Termbasen til Universitets- og høgskolerådet (UHR) er ei ordliste med 2 000 administrative termar frå universitets- og høgskolesektoren. Nå kan du også søkje på nynorsk i UHR sin termbase. 

Velkommen til Klarspråkskonferansen 2012

(16.1.2012) 14. februar 2012 ønsker prosjektet «Klart språk i staten» velkommen til en ny klarspråkskonferanse, der statsråd Rigmor Aasrud deler ut statens klarspråkspris for 2011.

Verktøy for evaluering av klarspråkstiltak

(14.11.2011) Skal virksomheten din i gang med å evaluere klarspråksarbeidet? Nå tilbyr prosjektet «Klart språk i staten» et nyttig verktøy for evaluering.

Nye klarspråkskurs i november og desember

(2.11.2011) Fikk du ikke deltatt på klarspråkskurs i høst? Nå får du en ny mulighet. Vi setter opp ekstra kurs i november og desember. Informasjon og påmelding her.