Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]
Klarspråk – Klart språk i Staten

Undersøkelser

I venstremenyen finner du artikler om aktuelle undersøkelser om språket i dokumenter fra det offentlige. Der finner du også omtale av en liten undersøkelse vi har gjennomført blant et representativt utvalg av befolkningen.

Permer på rekke og radDer viktig å dokumentere og måle hvordan innbyggerne oppfatter språket i skriftlige dokumenter fra staten. Fakta om slike oppfatninger gir oss motivasjon til å bli bedre. I tillegg får vi beslutningsgrunnlag for å sette igang målrettede språkforbedringstiltak. 

Prosjektet «Klart språk i staten» vil også oppfordre alle statlige virksomheter til å gjennomføre egne brukerundersøkelser og kartlegge i hvilken grad språket i deres skriftlige dokumenter oppfattes som klart og forståelig.

Utviklet av Gazette