Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Språkdagen 2014 – «Sett ord på jobben!»

Hva skal til for å få et godt norsk fagspråk? Det dreier Språkdagen 2014 seg om. Vårt fagråd for terminologi og fagspråk har ansvar for programmet.

Oslo konserthusHva er verdien av norsk fagspråk og terminologi? Blir finansspråket forstått? Hvem har det overordnede ansvaret for norsk fagspråk og terminologi? Språkdagen 2014 handler om fagterminologiens grunnleggende betydning for godt fagspråk.

Tid: Tirsdag 18. november kl. 10.00–15.30
Stad: Oslo Konserthus, Lille sal

Arrangementet er gratis. Konferansen blir tolket til norsk tegnspråk.

Påmelding innen 11. november. Velkommen!

 

  

Om Språkdagen

 

Språkdagen er en årlig konferanse som setter søkelys på språk og språkbruk i samfunnet. Språkdagen ble arrangert for første gang i 2007.

 

Arkiv for Språkdagen

 

I arkivet for Språkdagen kan du lese mer om tidligere Språkdager.

 

Utviklet av Gazette