Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Innstillingen om språkmeldingen er kommet

(16.4.09) Familie- og kulturkomiteen har avgitt sin innstilling om «St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk».

På nettsiden om innstillingen kan du lese et sammendrag, merknader, forslag og anbefalingen fra komiteen. Gå til innstillingen.

Innstillingen blir trolig behandlet i Stortinget 28. april.


 

Utviklet av Gazette