Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Aktuelt

Dette er en liste over de siste aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

 • Nynorskbrukerne må vernes når kommuner slås sammen

  (25.3.15) Språkrådet er bekymret for nynorskens vilkår når kommunestrukturen blir endret.

 • Bli med på samtale om teiknspråk!

  (24.3.2015) Korleis kan vi legge til rette for at norsk teiknspråk blir meir synleg og får høgare status? Kva for utfordringar møter vi, og korleis kan alle bidra? 9. april er alle velkomne til samtale og debatt om dette i Trondheim.

 • Nytt nummer av Språknytt

  (11.3.15) I årets første nummer kan du blant anna lese om våre nasjonale minoritetsspråk, ordsmiing, Nærum-ord og dialektbruk på Facebook.

 • Nye retningslinjer for normering

  (9.3.15) Korleis skal rettskrivingsnormene for nynorsk og bokmål forvaltast framover? Nye retningslinjer frå Språkrådet gir svar.

 • Opne dagskurs i nynorsk 20. og 22. april

  (6.3.15) Språkrådet tilbyr i vår to opne dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar kvar kursdag. På kurset går me gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

 • La barna beholde språket

  (26.2.15) Når et barn må flytte fra foreldrene, må ikke barnevernets skjønn få avgjøre om barnet får beholde sin språklige identitet. Språkfaglige vurderinger og barns språklige rettigheter må gå foran.

 • Klarspråksprisen 2014 til Statens innkrevingssentral

  (25.2.15) Statens innkrevingssentral (SI) vinner Klarspråksprisen 2014 for sitt langsiktige og grundige klarspråksarbeid gjennom flere år, der de også har involvert brukerne sine på en forbilledlig måte. I alt tre klarspråkspriser ble delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på et seminar i Oslo i dag.

 • Ikkje stryk norsk frå timeplanen

  (24.2.15) Elevar ved internasjonale privatskular i Noreg kan miste tilgangen til norskopplæring. Det vil bryte med norsk språkpolitikk.

 • Lett på tåkesløret

  (16.2.15) Statleg tåketale kan vere komisk, men er mest tragisk. For språk skal opne dører for folk, ikkje stenge dei.

 • Kjære NRK, vi er ferdig med Raymon nå

  (6.2.15) Det er pinlig når en mektig aktør som NRK velger å sparke nedover i landets språklige hierarki. NRK burde utfordre, i stedet for å terpe på, stereotypiene av mennesker fra visse dialektområder.

 • Språkets lange linjer

  (6.2.15) Målet er at det norske språket og språkmangfoldet i landet får høyere status. «Språkets lange linjer» må føre i nettopp den retninga.

 • Frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris

  (27.1.15) Kva skjer når strategidokument og visjonar grip om seg også i offentleg sektor? Utfordrar det klarspråksarbeidet? Og kven vinn Klarspråksprisen for 2014? Velkommen til frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris den 25. februar!

 • Bruk Nynorskordboka og Bokmålsordboka på nett til eksamen

  (3.2.15) Ei ny og enkel ordning gjer det mogleg å bruke Bokmålsordboka og Nynorskordboka til eksamen og heildagsprøver i skulen.

 • – Grip sjansen, hev kompetansen!

  (29.1.15) For å hjelpe statsorgana til å oppfylle krava til fordeling av bokmål og nynorsk byr Språkrådet no på ti gratis nynorskkurs. – Alle som skriv til eit statsorgan, skal få svar i si eiga målform, og staten skal sjølv skrive på både nynorsk og bokmål. Statsorgana må sikre seg den rette kompetansen for å oppfylle dette, seier seksjonssjef Kristin Solbjør i Språkrådet.

 • Nordterm 2015: fagspråk i samfunnet

  (28.1.15) Nordterm 2015 blir arrangert i Reykjavik 9.‒12. juni. Fristen for å melde på foredrag til konferansen er fredag 15. februar. Påmeldingsfristen for arrangementet er 15. april.

 • Gratis nynorskkurs til statsorgan i 2015

  (26.1.15) Språkrådet lyser ut ti todagars nynorskkurs for statsorgan i 2015. Søknadsfristen er 1. mars 2015.

 • Konferanse om leksikografi i Norden

  (22.1.15) I samarbeid med Ømålsordbogen, Nordisk Forskningsinstitut og Københavns Universitet inviterer Nordisk forening for leksikografi (NFL) til den trettende konferansen om leksikografi i Norden. Konferansen avholdes i København 20.‒22. mai.

 • Bedrifter i Oslo og Akershus hedres for godt navnevett

  (21.1.15) Sju bedrifter i Oslo og Akerhus blir i dag hedret med diplom fra Språkrådet for å ha valgt gode og kreative norske navn.

 • Fagtermar i kjønnsforsking

  (14.1.15) Språkrådet støttar fagmiljøet i kjønnsforsking med midlar til å drive terminologiarbeid.

 • Arnfinn Muruvik Vonen går av som språkdirektør

  (9.1.15) Språkrådets direktør Arnfinn Muruvik Vonen blir etter eget ønske fristilt fra sin stilling før åremålets utløp.

Medieoppslag

 

 • Medieoppslag viser noen av de siste oppslagene om Språkrådet i mediene.
Utviklet av Gazette