Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Aktuelt

Dette er en liste over de siste aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

 • Tre ledige stillingar i Språkrådet

  (11.4.2014) To faste stillingar som rådgjevar/seniorrådgjevar er ledige i Språkrådet: den eine i seksjon for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning, den andre i seksjon for språk i skole og offentleg forvaltning. Vi søkjer òg ein vikar til stillinga som seksjonssjef for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning.

 • Opp med henda: Begeistringskonferanse for tegnspråk!

  (9.4.14) Bli med på konferanse og konsert den 3. juni i Oslo. Den finske døve rapperen Signmark er verdensstjerne og vil holde en separat konsert på slutten av dagen.

 • Har du kandidater til Språkprisen 2014?

  (7.4.14) Kjenner du til leseverdige tekster eller skrifter som flere burde få høre om? I så fall kan du foreslå dem for Språkrådet, som hver høst deler ut pris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. Nytt i år er at det gis pris til bare én målform, dette året til bokmål.

 • Bli med på Nordisk språkmøte 2014

  (3.4.14) Er du interessert i nordisk språkforståing, nordisk språkpolitikk og språka i Norden? Då bør du få med deg nordisk språkmøte i Stockholm 28.–29. august. Møtet vert arrangert av nettverket for språknemndene i Norden ved Språkrådet i Sverige og Nordisk språkkoordinasjon og er ope for alle.

 • Hvor ofte bruker du bokstavene C, Q, X og Z?

  (1.4.14) Språkrådet har diskutert de lite brukte bokstavene C, Q, X og Z og går inn for å fjerne dem fra det norske alfabetet (aprilspøk).

 • La norsk forbli patent

  (18.3.14) Hvis ikke norske patentsøknader skal skrives og behandles på norsk, mister vi svært viktige muligheter til å utvikle det norske språket. Det skriver Nina Teigland, seksjonssjef i Språkrådet, i et innlegg i Dagens Næringsliv.

 • Nytt Statsspråk: Klarspråk som funkar

  (18.3.14) Kva må vi gjere for at arbeid med klarspråk skal gi resultat? Kva kan vi gjere med vanskelege faguttrykk i tekstar til publikum?

 • Etterlyser kompetanse i tegnspråk

  (14.3.14) Språkrådet er bekymret over manglende tegnspråkkompetanse i ledelsen ved Nattland skole, og har nå sendt brev til skolebyråden i Bergen om saken.

 • Nytt nummer av Språknytt!

  (11.3.14) I det første nummeret i år kan du mellom anna lese om den nye språksjefen i NRK, Ragnhild Bjørge, om korleis nynorskundervisninga kan gjerast betre, om vinspråk og om ord som finst og ikkje finst.

 • «Seigmann» må stå som før i ordbøkene

  (11.3.14) Ordet seigmann var en allmenn betegnelse lenge før forgjengeren til Nidar tok det i bruk som produktnavn. Derfor kan ikke ordet fjernes fra de offisielle ordbøkene, og det kan heller ikke ha stor forbokstav der, konkluderer Språkrådet.

 • Anbefalinger om en samlet ordbokpolitikk

  (5.3.14) Å opprette et forsknings- og dokumentasjonssenter er den beste løsningen for å forvalte samlingene med tekst og tale fra de språkene Norge har ansvar for. Det er et av rådene Språkrådet gir Kulturdepartementet om ulike sider ved en samlet norsk ordbokpolitikk.

 • Klarspråksprisen 2013 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  (4.3.2014) Vinnaren av Klarspråksprisen 2013 er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Departementet får prisen for språkleg nybrottsarbeid, utradisjonelle metodar og god dialog i språkarbeidet.

 • Høyring om språket i Grunnlova

  (26.2.14) I vår skal Stortinget ta stilling til ulike framlegg til nye tekstversjonar av Grunnlova. «Språkleg er framlegga frå Graver-utvalet den beste løysinga», sa Språkrådet då Stortinget heldt open høyring om saka nyleg.

 • Kva må gjerast med skriveopplæringa?

  (14.2.14) I samarbeid med Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking arrangerer Språkrådet ein dagskonferanse om skriving i opplæringa. Målgruppa er lærarar i grunnskule og i vidaregåande opplæring, og skuleleiarar.

 • Rettleiing i terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren

  (13.2.14) Ei prosjektgruppe har prøvt ut ulike arbeidsmåtar for å samle inn, registrere og gjere fagterminologi tilgjengeleg i fagfeltet kjemi. Erfaringane frå prosjektet har munna ut i ei rettleiing som gjev 11 praktiske råd om korleis andre fagfelt kan gå fram.

 • Fire endringar i rettskrivinga og skrivereglane

  (12.2.14) No kan du like designet eller designen, skrive tjuefjorten eller totusenogfjorten og ete lunsj klokka 12.00 eller 12:00. Du kan òg skrive datoar på ein ny måte i visse samanhengar.

 • Velkommen til seminar 4. mars: utdeling av Statens klarspråkspris

  (3.2.2014) Har du tenkt over at du som skriver på jobben, også er forfatter? Difi og Språkrådet inviterer til ettermiddagsseminar der vi vil løfte blikket over og forbi prosjektplaner, språkprofiler og gjenstridige tekniske systemer og snakke om skribentrollen og gleden ved å skrive. Til seminaret kommer også statsråd Jan Tore Sanner for å dele ut Klarspråksprisen for 2013.

 • Ledig vikariat som rådgjevar/seniorrådgjevar i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

  (10.1.14) Ein av rådgjevarane i seksjon for skole og offentleg forvaltning skal i permisjon, og vi søkjer difor ein som kan vikariere som rådgjevar (eller seniorrådgjevar) ut året 2014. Vi ønskjer å tilsetje vikaren snarast råd.

 • «Nynorsk i arbeidet» – åpent nynorskkurs for statsansatte 10. og 11. februar

  (9.1.2014) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerer et åpent todagers nynorskkurs for statsansatte mandag 10. og tirsdag 11. februar, med kursholdere fra Språkrådet.

Medieoppslag

 

 • Medieoppslag viser noen av de siste oppslagene om Språkrådet i mediene.
Utviklet av Gazette