Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Rettskrivningsendringer 2005

Kultur- og kirkedepartementet fastsatte ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. For nynorsk var det få endringer.

De viktigste endringene:

  • En del lite brukte former gikk ut av ordlistene, mens tradisjonelle former som var mye brukt, ble godkjent som en del av den offisielle rettskrivningen.
  • Selve rettskrivningssystemet ble forenklet ved at skillet mellom hovedformer og sideformer forsvant.


Sist oppdatert 4. desember 2012

Bokmålsrettskrivningen 2005 i kortform

 

Språkrådet har utarbeidet en brosjyre der hovedtrekkene i den nye rettskrivningen er gjengitt. I tillegg er det eksempler på endringene og en oversikt over tilrådde bokmålsbøker og bokmålsordlister.

 

 Forside til brosjyren "Ny bokmålsrettskrivning for 2005"

Utviklet av Gazette