Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Ordtilfanget i nynorske ordlister

Språkrådet har ansvar for å godkjenne ordlister til skulebruk. Her finn du eit oversyn over alle ord som er godtekne i perioden 1984–2000.

På årsmøtet i februar 1999 vedtok nynorskseksjonen i Norsk språkråd retningslinjer for opptak av tyske og danske importord i nynorske ordbøker og ordlister, og desse retningslinjene finn du også her.

Utviklet av Gazette