Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]
Klarspråk – Klart språk i Staten
 

Klarspråksprisen 2010 til Utlendingsdirektoratet

(16.11.2010) Utlendingsdirektoratet (UDI) ble i dag tildelt Statens klarspråkspris for 2010. Prisen er en belønning for godt og klart språk i statsforvaltningen og går til et statsorgan som har gjennomført konkrete tiltak for å forbedre den skriftlige kommunikasjonen med publikum.

UDIs kommunikasjonsdirektør Bente Engesland, fornyingsminister Rigmor Aasrud og UDI-direktør Ida Børresen

UDIs kommunikasjonsdirektør Bente Engesland, fornyingsminister Rigmor Aasrud og UDI-direktør Ida Børresen

«UDI arbeider helt forbilledlig med klarspråk. Alle dokument som juryen skulle vurdere, var velskrevne, forståelige og nesten feilfrie. Med humør og engasjement arbeider UDI med klarspråk på en måte som får med alle medarbeiderne. UDI har mange resurssvake brukere, og likevel evner de å være språklig tilgjengelig for de fleste», sier juryleder Kjell Lars Berge.

På et frokostseminar på Kunstindustrimuseet i Oslo overrakte fornyingsminister Rigmor Aasrud prisen til UDIs direktør Ida Børresen og kommunikasjonsdirektør Bente Engesland. Prisen er en glasskulptur som symboliserer klar og god kommunikasjon. Skulpturen er utformet av kunstner Maud Gjeruldsen Bugge ved Hadeland Glassverk.

I juryen for Klarspråksprisen sitter Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo (juryleder); Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Noreg; Ola Breivega, filolog og språkkonsulent; og Ragnfrid Trohaug, forlagsredaktør i Det Norske Samlaget.

Utviklet av Gazette