Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Framgang i målbruken i staten

(17.12.12) Staten har eit godt stykke att før krava i mållova er nådde. Det er likevel teikn til framgang. Det viser tala frå Rapport om målbruk i offentleg teneste 2013, som Språkrådet har laga på oppdrag frå Kulturdepartementet.

 • Julenummeret av Termposten er her!

  (16.12.14) Språkdagen, nordisk seminar, Språkrådets datatermgruppe og gittercelle er blant emna du kan lese om i den siste utgåva av Termposten i år.

 • Inn i syne, inn i sinn

  (15.12.14) Om eit språk synest godt, synest du godt om det. På Voss står nynorsk og dialekt sterkt i det offentlege rommet, og det er langt mindre engelsk å sjå enn i hovudstaden. Det skriv seksjonssjef Karine Stjernholm i Språkrådet i denne artikkelen i avisa Motmæle. 

 • Hva er de beste bedriftsnavnene i Oslo og Akershus?

  (12.12.14) Språkrådet skal dele ut diplom for godt navnevett til virksomheter i Oslo og Akershus. Alle kan nominere kandidater nå!

 • Nytt nummer av Språknytt

  (9.12.14) I årets siste nummer kan du blant annet lese om Grunnlovens nye språkdrakter, lære om norsk romani og bli kjent med ordboksjef Åse Wetås.

 • Årets ord: framandkrigar/fremmedkriger

  (2.12.14) Få ord har prega nyheitsbiletet i år som framandkrigar. Det er eit nytt ord frå ein konflikt som har kome oss ubehageleg nær.

 • Språkprisen 2014 til tidsskriftet Vagant

  (18.11.14) Tidsskriftet Vagant får i dag Språkprisen 2014 for fremragende bruk av bokmål. – Vinneren tar for gitt at leserne har like stor kjærlighet og interesse for verden, livet og språket som avsenderen selv, skriver juryen.

 • Tale ved utdelinga av Språkprisen 2014

  (18.11.14) Di meir kunnskap og teknologi der er i eit samfunn, di meir avhengig er dette samfunnet av presist skriftspråk. Det sa Ottar Grepstad, styreleiar i Språkrådet, då tidsskriftet Vagant fekk Språkprisen 2014.

 • Få ord på sakene

  (18.11.14) Engelsk på jobb, norsk ved middagsbordet. Vil vi unngå ei slik framtid, hastar det med å lage nye norske faguttrykk. Det skriv Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i denne kronikken i Aftenposten.

 • En av to misforstår «ytelsesbasert pensjon»

  (18.11.14) Annenhver nordmann vet ikke hva ytelsesbasert pensjon er, viser en undersøkelse utført i anledning Språkdagen 2014. – Det er alvorlig at et viktig begrep på et så sentralt samfunnsområde som pensjon ikke blir forstått, sier Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

 • Ledig stilling som stadnamnsekretær

  (4.11.14) I Trondheim er det ledig fast stilling i 50 % som namnesekretær frå 1.1.2015. Arbeidsstad er Statens hus i Trondheim.

Til alle nyheter
Utviklet av Gazette