Språkrådets kalender

Dette er arrangementer Språkrådet står bak eller samarbeider om. Aktiviteter innenfor klarspråk og terminologi ligger i egne kalendere. 

Møter og konferanser i 2018
22. februar Styremøte i Språkrådet
15. mars Språkdagen, Oslo
6. april Frokostseminar om språk i høyere utdanning, Litteraturhuset i Bergen
9. april Tegnspråknettverksmøte, Nasjonalbiblioteket i Oslo
13. april Frokostseminar om språk i høyere utdanning, Litteraturhuset i Oslo
15. november Språkprisen, Oslo
Avholdte møter og konferanser i 2017
16. februar Styremøte i Språkrådet
26. april Kvensk språkpris
28. april Styremøte i Språkrådet
5. mai More parallel, please! Om bruken av engelsk, de nordiske språkene og andre språk på universiteter i Norden, nå og i framtiden, Oslo
9. mai Klarspråksarbeid i næringslivet – hvordan starte et språkprosjekt? Oslo
10. mai Ope dagskurs i nynorsk, Oslo
1.–2. juni Styremøte i Språkrådet
14. juni Seminar om grammatisk kjønn, Trondheim
22. juni Seminar om romanifolkets/taternes språk og musikk, Oslo
18.–21. september Nordisk sprogfest, Århus
26. september Styremøte i Språkrådet
15. november Språkprisen, Oslo
7. desember Styremøte i Språkrådet
Avholdte møter og konferanser i 2016
9. februar Åse Wetås deltek på fagdag for audiovisuelle oversettere, NAViO
15. februar Styremøte i Språkrådet
18. februar Ope dagskurs i nynorsk, Oslo
19. februar Oversatte dager, Oslo. Kl. 14.00: Hvordan arbeider skjønnlitterære oversettere med fagspråk?
20. februar Oversatte dager, Oslo. Kl. 18.00: Utdeling av Språkgledeprisen
3. mars Frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris 2015, Oslo
12. mars Kompetanseprøver i bokmål og nynorsk, Oslo
26. april Bokbad: Med kvensk i kofferten, Oslo
27. april Kvensk språkkafé / KieliKafea, Oslo
4. mai Oslo sier. Språk i byen. Åpning av utstilling om oslospråk på Bymuseet, Oslo
26. mai Ope dagskurs i nynorsk, Oslo
6.–7. juni Styremøte i Språkrådet
25. oktober Styremøte i Språkrådet
7. november Terminologikurs, Trondheim 
16. november Språkdagen, Oslo
8. desember Styremøte i Språkrådet
15. desember Trenger vi standarder på norsk? Oslo
Avholdte møter og konferanser i 2015
10. februar Styremøte i Språkrådet
25. februar Frokostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris
28.–29. mai Nordisk klarspråkskonferanse, Oslo
12. november Panelsamtale om norsk teiknspråk, Stavanger
18. november Språkdagen, Oslo
10. desember Styremøte i Språkrådet
Avholdte møter og konferanser i 2014
27. januar Nynorskkurs for statstilsette
29. januar Nynorskkurs for statstilsette
10.–11. februar «Nynorsk i arbeidet» – åpent nynorskkurs for statsansatte, Oslo
11. februar Styremøte i Språkrådet
4. mars Utdeling av Statens klarspråkspris, Oslo
10. april «Kva må gjerast med skriveopplæringa?», Oslo
2.–3. juni Styremøte i Språkrådet
3. juni «Opp med henda!» Begeistringskonferanse for tegnspråk, Oslo
5. juni «Ut med språket!» Seminar om forskningsformidling, Oslo
28.–29. august Nordisk språkmøte, Stockholm
12. september Navnevandring, Oslo kulturnatt
17. september Styremøte i Språkrådet
28. oktober Terminologikurs, Kristiansand
30. oktober Parallellspråklighet i Norwenglishmens tidsalder, Oslo
30. oktober Seminar om nynorsk lov- og rettsspråk, Oslo
10.–11. november «Ansvar for teiknspråk», Oslo
14. november Nysgjerrigperkonferansen, Oslo
17. november Nordisk seminar om terminologiressurser, Oslo
18. november Språkdagen, Oslo
10. desember Styremøte i Språkrådet
28.–29. mai Nordisk klarspråkskonferanse, Oslo
Avholdte møter og konferanser i 2013
21. februar Styremøte i Språkrådet
21. februar Språkkafé på Den internasjonale morsmålsdagen, Oslo
28. februar–2. mars «Oversatte dager», Oslo
4.–5. mars Nynorskkurs for statstilsette, Oslo
7. mars Klarspråkskonferansen 2013, Oslo
11.–12. april Nordisk symposium om språket i dei nye media, København
16. april Språkkafé om språkval i høgare utdanning og forsking, Bergen
26. april Styremøte i Språkrådet
22.–24. mai Dei nordiske datalingvistikkdagane, Oslo
28. mai Frukostseminar om nynorsk i staten, Oslo
12. juni Frokostseminar: «Forståelig fagspråk», Oslo
13. juni Språkkafé om minoritetsspråk, Tromsø
13.–14. juni Styremøte i Språkrådet, Tromsø
17.–20. juni Nordterm 2013, Oslo
13.–16. august Den tolvte nordiske konferansen om leksikografi, Oslo
28.–29. august Nordisk språkmøte 2013, Island
12. september Styremøte i Språkrådet
13. september Navnevandring, Oslo kulturnatt
20. september Språkkafé om teiknspråk, Oslo
23.–24. september «Norskfaget i endring?», Oslo
25. september Debatt om språk i næringslivet, Oslo
11. oktober «Sykehuset, samfunnet og språket», Oslo
2. november Kompetanseprøver i bokmål og nynorsk, Oslo
12. november Språkdagen 2013 – «Troll i ord?», Oslo
14. november «Ut med språket!» Seminar om forskningsformidling, Oslo
25. november Terminologikurs, Bergen
26. november «Fra idé til handling i språkpolitikken: Hva gjøres med norsk fagspråk ved universitetene og høgskolene?», Bergen
6. desember Engelsk eller norsk på universiteter og høgskoler?, Bergen
12. desember Styremøte i Språkrådet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter