Språkrådets kalender

DatoMøter og konferanser i 2018Tema
22. februar Styremøte i Språkrådet  
15. mars Språkdagen, Oslo  
6. april Frukostseminar om språkval i universitets- og høgskulesektoren, Bergen  
9. april Tegnspråknettverksmøte, Nasjonalbiblioteket i Oslo Tegnspråk
13. april Frokostseminar om språkvalg i akademia, Oslo  
19. april Panelsamtale om norsk tegnspråk, Sandefjord Tegnspråk
23. april Styremøte i Språkrådet  
22.–23. mai Klart språk og medborgerskap – Skandinavisk forskningskonferanse om klarspråk. Oslo. Klarspråk
4.–5. juni Styremøte i Språkrådet  
20. juni Ope dagskurs i nynorsk, Oslo  
9.–13. juli International Terminology Summer School (TSS), Wien, Østerrike Terminologi
13. september

Barn og medier: Historiefortelling og medvirkning på ulike plattformer, Oslo

 
27. september Styremøte i Språkrådet  
5.–7. oktober International Terminology: Translation and Standardization, Tblisi, Georgia Terminologi
25.–27. oktober Clarity internasjonale klarspråkskonferanse, Montreal, Canada. Meir informasjon kjem. Klarspråk
15. november Språkprisen, Oslo  
22.–23. november

EAFT Terminology Summit 2018, Donostia/San Sebastián, Spania

Terminologi
6. desember Styremøte i Språkrådet  
Avholdte møter og konferanser i 2017
16. februar Styremøte i Språkrådet  
27. februar Utdeling av klarspråksprisane 2016, Oslo Klarspråk
26. april Kvensk språkpris  
28. april Styremøte i Språkrådet  
4.–5. mai Nordisk klarspråkskonferanse: Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening, København, Danmark Klarspråk
5. mai More parallel, please! Om bruken av engelsk, de nordiske språkene og andre språk på universiteter i Norden, nå og i framtiden, Oslo  
9. mai Klarspråksarbeid i næringslivet – hvordan starte et språkprosjekt?, Oslo  
10. mai Ope dagskurs i nynorsk, Oslo  
1.–2. juni Styremøte i Språkrådet  
14. juni Seminar om grammatisk kjønn, Trondheim  
22. juni Seminar om romanifolkets/taternes språk og musikk, Oslo  
18.–21. september Nordisk sprogfest, Århus  
26. september Styremøte i Språkrådet  
13. oktober Ettermiddagsseminar om måling av effektene av klarspråksarbeid. Språkrådet i Sveriges arrangement i anledning den internasjonale klarspråksdagen, Stockholm Klarspråk
15. november Språkprisen, Oslo  
7. desember Styremøte i Språkrådet  

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter