Temaprisen 2016: klar formidling av negativt budskap – en balansekunst

No image

Temaprisen for 2016 deles ut til et statsorgan eller en kommune som har jobbet spesielt med tekst som formidler et negativt budskap med klart, godt og brukervennlig språk. 

Balansegangen mellom myndighetsutøvelse og klart og mottakervennlig språk kan være en utfordring i både stat og kommune. Vi som skriver, skal alltid møte mottakeren med respekt, men samtidig ikke underkommunisere at vi forvalter regelverk og utfører samfunnsoppdraget vårt. Denne balansegangen kan være særlig vanskelig når vi må informere om noe som er negativt for mottakeren. Da er det viktig at budskapet er tydelig formulert, og at begrunnelsen kommer godt fram, slik at mottakeren forstår hvorfor vedtaket er gjort, og hvilke konsekvenser det får.

Med årets temapris ønsker vi å vise fram at man kan drive god saksbehandling og yte god service selv om budskapet kanskje ikke er det som mottakeren ønsker seg. Vi vil hedre en statlig virksomhet, en kommune eller en fylkeskommune som har klart denne balansegangen og utarbeidet en tekst der et negativt budskap formidles tydelig, forståelig og mottakervennlig.

Teksten skal være beregnet på enkeltpersoner eller grupper. Vi er altså ikke ute etter tekster med generell informasjon til ikke-angitte mottakere. Eksempler på tekster kan være avslag, pålegg og andre typer vedtak og underretninger.

Teksten som nomineres, må

  • være korrekt og forståelig
  • ha en ryddig struktur
  • inneholde en tydelig begrunnelse av utfallet
  • være tatt i bruk

Kandidatene til temaprisen må kunne beskrive hvordan teksten ble til, og hvilke vurderinger som er gjort i tekstarbeidet. Det må komme fram hvem som er mottaker og i hvilken kontekst teksten leses.

Det vil telle positivt om

  • teksten er testet på relevante mottakere
  • teksten formidler et komplekst saksforhold på en mottakervennlig måte

Arbeidet med teksten trenger ikke å være gjennomført det siste året.

Temaprisen skal inspirere prisvinneren til videre klarspråksarbeid, og vinnerteksten skal være et eksempel til etterfølgelse for andre. Prisvinneren får et innrammet originalbilde av Maud Gjeruldsen Bugge.

Send forslaget ditt med begrunnelse og relevante vedlegg til klarsprak@sprakradet.no innen 21. oktober 2016. Hele nominasjonen skal sendes samlet som én fil.  Skriv «Temaprisen 2016» i emnefeltet.

Tidligere vinnere av temaprisen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter