No image

Statens klarspråkspris

Prisen går til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Prisen ble opprettet i 2009 og deles ut årlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

No image

Årets trekkhund

Med utmerkelsen «Årets trekkhund» hedrer vi ildsjelene i klarspråksarbeidet. En «trekkhund» utmerker seg ved å motivere andre eller være pådriver for et systematisk klarspråksarbeid, og bidrar dermed til gode resultater.

No image

Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner

Prisen går til kommuner og fylkeskommuner som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er ny i 2016.