Språkrådets seksjoner og ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til alle Språkrådets ansatte.

Ledelse
Navn Stilling Telefon
Åse Wetås direktør 22 54 19 72 / 915 84 933
Daniel Ims seksjonssjef 22 54 19 56 / 957 65 152
Anne Kirkhusmo kommunikasjonssjef 22 54 72 40 / 416 74 135
Karl Henrik Steinsholt administrasjonssjef 22 54 19 71 / 482 27 958
Kristin Solbjør seksjonssjef 22 54 19 66 / 977 69 814
Nina Teigland seksjonssjef 22 54 19 67 / 412 19 779
     
Seksjonen for kommunikasjon
Anne Kirkhusmo kommunikasjonssjef 22 54 72 40 / 416 74 135
John Erik Bøe Lindgren nettredaktør og seniorrådgiver 22 54 72 49 / 900 84 799
Erlend Lønnum redaktør for Språknytt og seniorrådgiver 22 54 19 63 / 466 82 708
Seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning
Nina Teigland seksjonssjef 22 54 19 67 / 412 19 779
Kristine Eide seniorrådgiver  22 54 19 61
Lars Ivar Nordal rådgiver 22 54 19 59
Bjørg Nesje Nybø seniorrådgiver 22 54 19 78
Ole Kristian Våge seniorrådgiver 22 54 19 79
Marianne Aasgaard seniorrådgiver 22 54 19 65
Seksjonen for språk i skole og offentlig forvaltning
Kristin Solbjør seksjonssjef 22 54 19 66 / 977 69 814
Bård Eskeland seniorrådgiver 22 54 19 77
Astrid Marie Grov seniorrådgiver 22 54 19 76
Ingunn Indrebø Ims rådgiver (permisjon) 22 54 72 48
Margrethe Kvarenes seniorrådgiver 22 54 19 74
Aksel Torsnes Mehlum rådgiver 22 54 19 68
Torunn Reksten seniorrådgiver 22 54 19 54
Aud Anna Senje seniorrådgiver  22 54 19 60
Gunnhild Wiggen seniorrådgiver 22 54 72 46
Kjetil Aasen seniorrådgiver 22 54 72 43
Seksjonen for språkrøkt og språkrådgivning
Daniel Ims seksjonssjef 22 54 19 56 / 957 65 152
Sturla Berg-Olsen seniorrådgiver  22 54 72 47
Sonja Myhre Holten seniorrådgiver – tegnspråk 22 54 19 55
Marit Hovdenak seniorrådgiver 22 54 19 58
Knut E. Karlsen seniorrådgiver 22 54 19 64
Ingvil Nordland seniorrådgiver 22 54 72 41
Dagfinn Rødningen seniorrådgiver 22 54 72 48
Verena Schall seniorrådgiver – minoritetsspråk 22 54 19 73 / 918 46 643
Stedsnavntjenesten
Astrid Sann Evensen rådgiver
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge
913 36 462
Line Lysaker Heinesen rådgiver
Stedsnavntjenesten for Midt-Norge, Østlandet og Agderfylkene
22 54 19 69
Katriina Pedersen rådgiver
Kvensk stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus
901 59 638
Kjell Erik Steinbru rådgiver
Stedsnavntjenesten for Vestlandet
55 58 24 11
(mandager, torsdager og fredager)
Seksjonen for administrasjon
Karl Henrik Steinsholt administrasjonssjef 22 54 19 71 / 482 27 958
Åsa Kaldhussæter rådgiver 22 54 19 70
Lars Erik Klemsdal førstekonsulent 22 54 19 50
Pål Knutzen seniorkonsulent 22 54 19 53
Vigdis Nilssen arkivleder 22 54 19 52

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter