Språkrådets arbeid med terminologi

Språkrådet arbeider for å styrke norsk terminologi og fagspråk, og vi er nasjonalt samordningsorgan for terminologiarbeid. Det betyr at Språkrådet skal ta initiativ til og samordne utvikling av terminologi og fagspråk på norsk.

I praksis betyr dette at Språkrådet bistår fagmiljøer som arbeider med terminologi. Vi deltar i prosjektgrupper, holder kurs i terminologiarbeid og svarer på spørsmål både om arbeidsmetoder og om enkelttermer.

Hvis du har spørsmål, kan du sende dem til term@sprakradet.no. (Rene språkspørsmål sendes til sporsmal@sprakradet.no.)

Hvorfor er arbeid med norsk fagspråk og terminologi viktig?

Et presist, klart og funksjonelt norsk fagspråk er det beste middelet for å unngå ukritisk import av termer fra andre språk. Norsk terminologi og et levende norsk fagspråk er en forutsetning for at norsk skal bli brukt på alle områder i samfunnet.

Ett av Språkrådets fagråd har blant annet norsk terminologi og fagspråk som arbeidsfelt. Fagrådet skal arbeide for å opprettholde og utvikle et godt norsk fagspråk på sentrale fagområder.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter