Vestlandet

Stadnamntenesta på Vestlandet dekkjer Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og i den søre delen av Møre og Romsdal til og med Haram, Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal kommunar.

Stadnamntenesta på Vestlandet
Stedsnavntjenesten for Vestlandet

Språkrådet
Postboks 1573 Vika
0118 Oslo

E-poster til stedsnavntjenesten for Vestlandet skal sendes til adressa post@sprakradet.no.

Sekretær, rådgjevar

Stadnamnkonsulentar

Konsulentane har tilknyting til Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE). Her finn du opplysningar om namnesamlingar og anna på instituttet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter