Parallellspråkbruk ved universiteter og høgskoler

Når skal du bruke norsk, og når skal du bruke engelsk? Språkrådet har i samarbeid med Norges handelshøyskole (NHH) satt i gang prosjektet «Parallellspråkbruk i universitets- og høgskolesektoren» for å finne ut hvordan man gjør de beste språkvalgene i sektoren.

Prosjektet skal munne ut i en praktisk oppskrift som skal hjelpe undervisere, forskere, administrasjonsansatte og andre til å velge det mest formålstjenlige språket i arbeidshverdagen. Prosjektet bygger på prinsippet om parallellspråklighet, altså at norsk og engelsk ikke fortrenger hverandre, men at norsk sikres som nasjonalt fagspråk og engelsk som internasjonalt fagspråk.

Prosjektet skal være ferdig innen sommeren 2017, og den praktiske oppskriften skal kunne være til hjelp for andre utdanningsinstitusjoner i landet. Resultatet av prosjektet kan derfor bidra til å konkretisere de språkpolitiske retningslinjene ved universiteter og høgskoler.

Prosjektet er kommet i gang på initiativ fra Kulturdepartementet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Til grunn for prosjektet ligger blant annet ny kunnskap presentert i boka Hvor parallelt (TemaNord 2014:535), utarbeidet av et nordisk forskernett, samt den nordiske språkdeklarasjonen fra 2006, der parallellspråklighet står sentralt. Problemstillingen behandles også i St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining, som ligger til grunn for språkpolitikken i Norge.

Prosjektet skal også utvikle noen konkrete indikatorer for måling av språkbruk ved universiteter og høgskoler.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter