Hva er klarspråk?

No image

Hva menes med begrepet «Klarspråk»? Og hvorfor er det viktig å drive klarspråksarbeid?

Med klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne

  • finner det de trenger
  • forstår det de finner
  • kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal

Klarspråk er en tilnærming til kommunikasjon som

  • setter leseren først
  • fokuserer på handling
  • sparer tid og penger
  • gjør tekster mer etterrettelige og gjennomskinnlige
  • gir mottakeren en bedre opplevelse

Definisjon av klarspråk (Rikstermbanken i Sverige)

Ikke forenkling for enhver pris

Å uttrykke seg klart betyr ikke å forenkle språket for enhver pris. Forenkling skal ikke føre til fattig og unyansert språk. Ikke alle tekster kan være enkle, og ikke alle tekster kan være fri for fagspråk. Dessuten er det ikke alltid mulig å uttrykke seg krystallklart. Myndighetene må ofte håndtere komplekse saker, og det kan være mange grunner til at de må ta forbehold og bruke omtrentlige uttrykksmåter. 

Men i de aller fleste tilfeller har myndighetene alt å vinne på å uttrykke seg klart og begripelig. Klarspråk hjelper budskapet fram. Og det viktige er at teksten er tilpasset mottakeren.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter